arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i tillämpad ekonomi

 • Yrkesroll

  Forskare, samhällsvetenskap

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 januari

 • Sök jobbet senast

  3 februari

Om jobbet

Högskolan i Halmstad
Jobba på en innovativ högskola där olika perspektiv möts!

Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden.

Ända sedan starten 1983 har Högskolan präglats av nytänkande och samverkan med samhället. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs till stor del i mångvetenskapliga forskningsprogram inom Högskolans två fokusområden: hälsoinnovation respektive smarta städer och samhällen. Högskolan har ett brett utbildningsutbud med många populära utbildningsprogram. Campus är modernt och välutrustat, och ligger nära både resecentrum och Halmstads trevliga stadskärna. 

Akademin för hälsa och välfärd

Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier och den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för hälsa och välfärd (HOV). Dina blivande kollegor är innovativa samhällsaktörer för hälsa och välfärd. Akademin har ungefär 120 anställda och består av tre avdelningar, avdelningen för hälsa och idrott, avdelningen för hälsa och omvårdnad och avdelningen för samhälle och välfärd. HOV erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå, samt forskarutbildning inom området hälsa och livsstil. Forskningen inom akademin är mångvetenskaplig med målet att vara värdeskapande och bidra till ett gott liv i ett jämlikt och hållbart samhälle.

Postdoktorsanställningen är en anställning på två inom avdelningen för samhälle och välfärd. 

https://hh.se/om-hogskolan/akademier/akademin-for-halsa-och-valfard.html

Arbetsuppgifter

Forskningen inom den postdoktorala anställningen bedrivs inom högskolans forskningsprogram Informationsdriven vård. Programmets forskning om utveckling av AI-applikationer sker i samverkan med forskning om hur dessa verktyg kan tillämpas och skapa värde i vården.

Det finns en ökande medvetenhet inom hälso- och sjukvården om vikten av att det finns implementeringsstrategier för att främja upptagande av forskning och utveckling i kliniska, organisatoriska och politiska sammanhang. Även om avancerad analys av sjukvårdsdata har potential att förändra sjukvård, begränsas tillämpning av AI i vården av bristen på implementeringsstrategier som är skräddarsydda för tillämpningens specifika sammanhang. Det finns därför ett behov av att tillhandahålla mer rigorösa och empiriska implementeringsstudier av AI inom hälso- och sjukvården, som ligger till grund för både teoriutveckling och tillämpning i praktiken. En viktig del i implementeringsstrategier är integrering av ekonomiska analyser för att förstå tillämpningens effekter i praktiken och för att understödja tillämpning som är resurseffektiv och långsiktigt hållbar. I detta sammanhang utgör aspekter kring kostnadseffektivitet, kausalitet och alternativkostnader väsentliga faktorer som påverkar implementeringen och behöver därför undersökas och integreras i implementeringsstrategier för enskilda AI-applikationer.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. För att anställas bör främst den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare än vad som anges i andra stycket. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/ uppdrag.

Övriga kvalifikationer

Doktorsexamen med relevans för området tillämpad ekonomi och med koppling till ekonomisk analys vid förändringsarbete inom hälso- och sjukvården. Specifik erfarenhet av att genomföra ekonomisk analys av tillämpningen av digitala interventioner/innovationer är meriterande.   
Arbetet sker i projektgrupp varför dokumenterad samarbetsförmåga och flexibilitet tillmäts stor betydelse. Goda kunskaper i engelska och svenska är ett krav. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet och förmåga att genomföra forskning inom det beskrivna området och samverka mellan olika vetenskapliga kompetenser och externa partners från offentlig sektor och näringsliv.

Ansökan

https://hh.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss/att-soka-jobb-hos-oss.html

Övrigt

Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön, funktionalitet och inte minst livserfarenhet.

https://hh.se/om-hogskolan/fakta-om-hogskolan.html
https://www.hh.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss

Individuell lönesättning tillämpas, var god och ange ditt löneanspråk.  

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 230501 Tillsvidareanställning