arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i teori för kvantmateria (2)

 • Yrkesroll

  Fysiker

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 oktober

 • Sök jobbet senast

  13 december

Om jobbet

vid Fysikum. Sista ansökningsdag: 2019-12-13.

Fysikum är en av de större institutionerna inom naturvetenskapliga fakulteten med bred grundforskningsverksamhet, såväl experimentell som teoretisk. Institutionen har cirka 250 anställda varav 95 doktorander och den bär en internationell prägel. Fysikum är en del av AlbaNova universitetscentrum som är ett starkt forskningscentrum, och som förutom Fysikum bland annat rymmer institutionen för astronomi, fysikinstitutionerna vid KTH samt det nordiska institutet för teoretisk fysik, Nordita.

Projektbeskrivning

Forskargruppen i teorin för kvantmateria inom avdelningen för Kondenserad Materia och Kvantoptik vid Fysikum, Stockholms universitet, söker två postdoktorer för arbete inom tredimensionella topologiska faser. För närvarande består forskargruppen av åtta tillsvidareanställda medarbetare, åtta postdoktorer och elva doktorander. Forskningen omfattar studier av olika typer av kvantmateria, både sådan som direkt kan observeras i material och sådan som kan skapas artificiellt, såsom ultrakalla gaser eller vissa kvantoptiska tillstånd. Forskningen angriper problem med vitt skilda metoder som spänner från numeriska och symboliska datorberäkningar till analytiska beräkningar i kvantfältteori som använder avancerade begrepp från geometri och topologi.

Postdoktorn kommer arbeta som del av den forskargrupp som leds av Maria Hermanns. Forskningen fokuseras kring bland annat topologiskt ordnade system (exempelvis kvantspinnvätskor) samt kvantsammanflätning i topologiska faser.

Arbetsuppgifter

Den valda kandidaten kommer att arbeta med att undersöka olika system inom området starkt korrelerade materiefaser och/eller topologiskt ordnade materiefaser med hjälp av analytiska och/eller numeriska metoder. Hen förväntas kunna arbeta både självständigt och i samarbete med andra gruppmedlemmar, samt delta i handledningen av doktorander. 

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet inom starkt korrelerade system och topologiska materiefaser samt förmåga att bedriva forskning på ett självständigt sätt. Tidigare erfarenhet av analytiska och/eller numeriska metoder speciellt lämpad för starkt korrelerade system är meriterande.

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning ytterligare ett år. Tillträde 2020-09-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av Maria Hermanns, maria.hermanns@fysik.su.se. 

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersonerViktigt: Referenspersonerna ska skicka senast sista ansökningsdag rekommendationsbrev via e-post till: FV-3626-19.refletters@fysik.su.se och på ämnesraden ange: SU FV-3626-19 + sökandes namn.

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.