arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i teoretisk kvantoptik

 • Yrkesroll

  Fysiker

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 september

 • Sök jobbet senast

  6 oktober

Om jobbet

vid Fysikum. Sista ansökningsdag: 2019-10-06.

Fysikum är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten med bred grundforskningsverksamhet, såväl experimentell som teoretisk. Institutionen har cirka 240 anställda varav 95 doktorander och den bär en internationell prägel. Fysikum är en del av AlbaNova universitetscentrum som är ett starkt forskningscentrum, och som förutom Fysikum bland annat rymmer institutionen för astronomi, fysikinstitutionerna vid KTH samt det nordiska institutet för teoretisk fysik, Nordita.

Projektbeskrivning

Den nyligen inrättade gruppen i kvantfenomenologi söker en postdoktor i teoretisk kvantfysik. Gruppens forskning är fokuserad kring kvantoptik, kvantkontroll och kvantinformationsteori, både för tillämpningar och grundläggande fysik. Ett viktigt forskningsfält utgörs av kopplingen mellan gravitation och kvantfysik vid låga energier, med fokus på hur gravitation påverkar kvantoptiska system, vilka nya effekter som kan uppstå och hur dessa kan undersökas genom experiment.

Forskningsområdet, som handleds av biträdande lektor Igor Pikovski, omfattar:
 • Kvantoptiska system som optomekanik, atomur och atomfontäner
 • Svaga gravitationseffekter inom kvantmekanik
 • Kvantgravitationens signaturer vid låga energier
 • Kvantoptiska sonder för allmän relativitetsteori, mörk materia och mörk energi
 • Grundläggande kvantmekanik
Fysikum söker en postdoktor med intresse av grundläggande forskning i kvantmekanik i nära anslutning till experimentell verksamhet i kvantoptik. Som postdoktor kommer du att verka i en livaktig forskningsmiljö vid AlbaNova Universitetscentrum. Gruppen är också associerad med LISA-consortiet, professor Frank Wilczeks grupp och "Wallenberg Center for Quantum Technology", som samlar ledande svenska forskningsgrupper i kvantberäkningar, kvantmetrologi och kvantkommunikation.

Arbetsuppgifter

Postdoktorn kommer att i första hand bedriva forskning inom teoretisk fysik. Anställningen kan även innefatta handledning av studenter och undervisning.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Kvalificerade sökanden ska ha en doktorsexamen i teoretisk fysik.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Den valda kandidaten väljs utifrån publikationer, intresse för området samt förmåga att bedriva forskning på ett självständigt sätt. Tidigare erfarenhet av kvantoptik och/eller kvantinformation är meriterande. Intervjuer kommer att genomföras för att bedöma den sökandes kvalifikationer.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning ytterligare ett år. Tillträde 2020-01-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av biträdande lektor Igor Pikovski, igor.pikovski@fysik.su.se. 

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner
 • Viktigt: Referenspersonerna ska skicka senast sista ansökningsdag rekommendationsbrev via e-post till: FV-2972-19.refletters@fysik.su.se och på ämnesraden ange: SU FV-2972-19 + sökandes namn.

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!