arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i teoretisk fysik (2)

 • Yrkesroll

  Fysiker

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 november

 • Sök jobbet senast

  15 december

Om jobbet

vid Nordita, Nordiska institutet för teoretisk fysik. Sista ansökningsdag: 2022-12-15.

Nordita, Nordiska institutet för teoretisk fysik, grundades 1957 i Köpenhamn och flyttades 2007 till Stockholm, där det samägs av KTH och Stockholms universitet. Forskning vid Nordita har en bred profil inom modern teoretisk fysik, med ämnen som astrofysik, biofysik, gravitation, kosmologi och astropartikelfysik, högenergifysik, kondenserade materiens teori, samt statistisk fysik och komplexa system. Den lokala forskningen kompletteras av vetenskapliga program som sammanför grupper av ledande experter för att arbeta inom specifika ämnen under en längre tid. Det ges även goda möjligheter till samarbete med forskare vid de närliggande universiteten. Nordita har omkring 70 anställda. Mer information om Nordita finns på: www.nordita.org.

Projektbeskrivning

Vi i gruppen TQM på Nordita letar efter 2st postdoktorer i något av de följande fokusområden (https://tqmatter.org):

Dynamisk kvantmateria: Våran grupp är intresserad av kvantmatiera som har okonventionella, gömda och topologiska ordningar. Fokus här ligger på dynamisk och intrasslad ordning i ferroisk, magnetiskt och supraledande tillstånd, samt udda frekvenser och Dirac-material.

Maskininlärning och materialinformatik: Användningsområdet för detta data-drivna tillvägagångsätt är brett och täcker letandet för en stor mängd kvantmateria med speciella elektriska, optiska och magnetiska egenskaper. Kandidaten som tillsätts i detta syfte kommer att jobba för att minska gapet mellan analytisk och ab initio kalkylationer inom ramverket för densitetfunktions teorin inom ämnet kvantmateria. Detta inkluderar även van der Walls och Dirac-material, topologiska material, supraledare, fotovoltaik, och multiferroism.

Kvantmateria och mekanik för kvantavläsning: Den tillsatta kandidaten ska en bakgrund inom kvantmateria och kantavläsning, med ett mål att utveckla en mekanik och upptäcktningsmetoder som kvantsensorer förser.

Arbetsuppgifter

Anställningen omfattar genomförandet av ett starkt forskningsprogram och samarbete med kollegor och besökare vid Nordita, Stockholms universitet, KTH, Uppsala universitet, och på annat håll i de Nordiska länderna. Den rekryterade forskaren kommer att tillbringa mycket av sin tid vid Nordita, Stockholms universitet och KTH för att bygga relationer med forskargrupperna i kondenserade materians fysik, astrofysik och högenergifysik.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet, speciellt inom ämnen rörande dynamisk kvantmateria, matrial informatik och kvartmateria för avkänning.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2023-02-20 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av professor, Alexander Balatskty, avb@nordita.org, eller rekryterande administratör, Jimmie Evenholt, jimmie.evenholt@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Fysiker

Lön

Lön enligt överenskommelse.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat