arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i supernova/kilonova forskning

 • Yrkesroll

  Astronom

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 oktober

 • Sök jobbet senast

  15 januari

Om jobbet

vid Institutionen för astronomi. Sista ansökningsdag: 2022-01-15.

Institutionen för astronomi vid Stockholms universitet har ungefär 80 anställda. Huvudsakliga forskningsområden är Supernovor, Beräkningsastrofysik, Galaxer, Solfysik, och Planet- och stjärnbildning. Institutionen för astronomi är en del av AlbaNova universitetscentrum som är ett starkt forskningscentrum, och som förutom Institutionen för astronomi bland annat rymmer Fysikum, fysikinstitutionerna vid KTH samt det nordiska institutet för teoretisk fysik, Nordita. Institutionen för astronomi och Fysikum vid Stockholms universitet ingår i Oskar Klein-centret, www.okc.albanova.se/.

Projektbeskrivning

Projektet handlar om modellering och tolkning av supernovor (kärnkollaps eller termonukleära) och/eller kilonovor (utkastad materia från neutronstjärn-sammansmältningar). Den som erhåller anställningen kommer arbeta i Dr. Anders Jerkstrands grupp, som inriktar sig på teori för hur ljuskurvor och spektra för dessa transienter uppstår. Målet är att förstå de studerade objektens ursprung, explosionsfysik, och ämnesproduktion. Det specifika projektet kommer bero på kandidatens bakgrund och intressen, och olika kombinationer av modellering och dataanalys är tänkbara.

Arbetsuppgifter

Anställningen handlar om att utföra forskning, både självständigt och i samarbetsform inom gruppen. Kandidaten förväntas aktivt delta i grupp- och avdelningsaktiviteter, och assistera i handledning. Kandidaten kommer presentera de vetenskapliga resultaten i vetenskapligt granskade tidskrifter samt vid internationella konferenser.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet, påvisad genom publikationer, givna presentationer, engagemang inom forskningsområdet, och intervju. Erfarenhet med numerisk modellering är en fördel, likväl demonstrerad kapacitet att använda modeller för att tolka data.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2022-04-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av Dr. Anders Jerkstrand, tfn 08-5537 85 11, anders.jerkstrand@astro.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Astronom

Lön

Centralt avtal på institutionen

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat