arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i stokastisk och statistisk modellering av smittoutbrott

 • Yrkesroll

  Matematiker

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 november

 • Sök jobbet senast

  9 december

Om jobbet

vid Matematiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-12-09.

Matematiska institutionen vid Stockholms universitet består av ca 40 fast anställda lärare/forskare och ca 35 doktorander och postdoktorer. Institutionen är indelad i tre avdelningar, Matematik, Beräkningsmatematik och Matematisk statistik, och innevarande anställning är vid den senare. Avdelningen för matematisk statistik har ca 12 fast anställda lärare/forskare och ca 15 doktorander och postdoktorer. Avdelningens forskningsområden inkluderar biostatistik, biostokastik, diskret sannolikhetsteori, försäkringsmatematik, teoretisk statistik m.m.

Projektbeskrivning

Projektet leds av Tom Britton och stöds av Vetenskapsrådet. Forskningsområdet handlar om stokastisk och statistisk modellering av smittsamma sjukdomar. Det är inte specificerat i detalj, men kan t ex handla om stokastisk modellering av kontaktspårning, statistiska aspekter på generationstiden eller identifieringsaspekter vid skattning av parametrar.

Parallellt lyser Matematiska institutionen också ut en annan postdoktorsutlysning med Tom Britton som ansvarig ledare med stöd från NordForsk med syfte att stärka det nordiska samarbetet vid covid-analyser. Det projekter sker i samarbete med Oslo universitet och Aalto universitet som också lyser ut anställningar. Du söker den via en separat annons.

Arbetsuppgifter

Forskning. Viss undervisning inklusive handledning av examensarbeten och administrativa uppgifter upp till 20 % ingår även.

Forskningsprojektet Projektet är relativt öppet inom området för stokastisk och statistisk modellering av smittsamma sjukdomars utbredning. Några uppslag är stokastisk modellering av kontaktspårning och dess effekter, statistiska aspekter av generationstider och identifikationsproblem vid underrapporterade smittodata.

Postdoktorn kommer arbeta i samarbete med Tom Britton, men kan också samarbeta med andra personer i epidemigruppen som för närvarande består av 3 fast anställda, 3 doktorander och en postdoktor. Lämpligt projekt för postdoktorn bestäms i samråd, och postdoktorn förväntas också delta aktivt i gemensamme forskningsaktiviteter inom epidemigruppen och inom avdelningen för Matematisk statistik.

Postdoktorn förväntas publicera metodologiska och/eller tillämpade artiklar i vetenskapliga tidskrifter av hög kvalité, samt att presentera resultat vid internationella konferenser.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Specifikt värderas erfarenhet inom ett eller flera av följande områden: statistisk modellering och teori, sannolikhetsteori, stokastiska processer, programmering, matematik, högdimensionell dataanalys och infektionsepidemiologi. Eftersom att anställningen är vid en matematisk institution är grundläggande kunskaper i matematiska vetenskaper en förutsättning.

Det är också nödvändigt att ha motivation och driv att kombinera teoretiska kunskaper inom matematik/statistik/datalogi med konkreta problemfrågeställningar inom infektionsepidemiologi. Sökande förväntas kunna uttrycka sig obehindrat på engelska både muntligt och skriftligt, samt ha god förmåga att kommunicera och vara socialt kompetent.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år. Tillträde snarast möjligt och som senast 2021-07-01.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av Tom Britton, tom.britton@math.su.se, tfn 08-16 45 34.

Ansökan

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbsida su.se/jobb

 Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Matematiker

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat