arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i solfysik

 • Yrkesroll

  Astronom

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 april

 • Sök jobbet senast

  7 juni

Om jobbet

vid Institutionen för astronomi. Sista ansökningsdag: 2022-06-07.

Institutionen för astronomi vid Stockholms universitet har ungefär 80 anställda. Huvudsakliga forskningsområden är solfysik, galaxer, supernovor, beräkningsastrofysik samt planet- och stjärnbildning. Institutet för solfysik vid institutionen för astronomi söker en postdoktor inom solfysik.

Projektbeskrivning

Institutet för solfysik driver det svenska solteleskopet SST på La Palma som är ett av världens ledande solteleskop. De huvudsakliga forskningsområdena vid institutet är observationer med SST och andra teleskop med fokus på datainversioner samt teoretiska studier med fokus på strålningsmagnetohydrodynamiska simuleringer och strålningstransport under tillåtande av avvikelser från lokal termodynamisk jämvikt (”non-LTE”).

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna är huvudsakligen forskning. Upp till 5 % av tiden kan komma att bli ägnade utåtriktad verksamhet.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Vi söker en postdoktor inom ett av dom två forskningsområden nämnda ovan i "projektbeskrivningen". Sökande med erfarenhet av och intresse för non-LTE-strålningstransport med tekniken ”adaptive mesh refinement” uppmuntras särskilt att söka.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2022-09-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av föreståndaren för Institutet för solfysik, professor Jorrit Leenarts, tfn 08-5537 8550, jorrit.leenaarts@astro.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev skickas separat till; fv-1616-22.refletters@astro.su.se
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Astronom

Lön

Post-doktor avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat