arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i skogsmodellering – från ekologi till förbättrat skogsbruk

 • Ort

  Umeå

 • Yrkesroll

  Skogsbruksforskare

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 juli

 • Sök jobbet senast

  15 september

Om jobbet

Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Arbetet:
Skogsbruket måste anpassas till klimatförändringar samtidigt som efterfrågan på både träprodukter och andra ekosystemtjänster ökar. För att möta dessa utmaningar behöver vi forskning och verktyg för att förstå och beräkna risker and möjligheter –vi behöver prediktionsmodeller. Data kommer från experiment, fältmätningar, fjärranalys, och laserscanning, men kan bara hjälpa oss att förutse framtiden om de kombineras med rätt sorts modell. För att fungera under framtidens nya förhållanden räcker det inte med att extrapolera från historiska data utan modellen måste baseras på universella ekologiska mekanismer. En sån modell kan inte bara göra projektioner utan också förklara orsakerna till resultaten och förväntade förändringar i skogen.

Detta modelleringsarbete är en central del av projektet “Science for enhanced forest productivity” finansierat av K. och A. Wallenbergs Fond. Vår forskargrupp med stöd från skogsbolag undersöker nyckelfrågor för skogens framtid: Hur kan trädarter och beståndsstuktur anpassas till framtidens klimat? Hur kan nya precisionsmetoder inom skogsbruket maximera trädens överlevnad och tillväxt? Hur påverkar olika skogsbruksmetoder kolbalansen och biodiversiteten?

Arbetsplatsen är SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i Umeå, Institutionen för Skogens Ekologi och Skötsel (http://www.slu.se/institutioner/skogens-ekologi-skotsel/), som också har samarbete med Umeå Universitet. Dessutom finns möjlighet att tillbringa en del av tiden hos handledaren Oskar Franklin på IIASA i Österrike, som är ett ledande institut för forskning kring globala förändringar och system-modellering. 

Arbetsuppgifter och kvalifikationer:

Du kommer att ingå i en tvärvetenskaplig forskargrupp med både modellerare och andra forskare ansvariga för experiment och fältforskning, vilket kräver en bra kommunikationsförmåga (på engelska). Forskningsuppgifter och metoder kan variera, men det är en fördel att ha erfarenhet i modellutveckling och dataanalys. Kunskaper i skogsekologi och skogsbruksmetoder är också användbara. Din doktorsexamen får vara max 5 år gammal. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor! 

Placering:

Umeå

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning två år

Omfattning:

100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2019-09-15. 

Sökande ska bifoga tre dokument: 1) Beskrivning av motivation och intresse, och eventuellt (frivilligt), preliminära forskningsideer (max två sidor). 2) C.V. inklusive publikationslista, kontaktinformation, och två referenser. 3) Kopia av eller länk till doktorsavhandling.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner

Oskar Franklin,

franklin@iiasa.ac.at


Tomas Lundmark,

förnamn.efternamn@slu.se


Torgny Näsholm,

förnamn.efternamn@slu.se


Michael Gundale,

förnamn.efternamn@slu.se