arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i säkerhet och kryptografi

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 november

 • Sök jobbet senast

  9 december

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Särskild ämnesbeskrivning

Digital teknik har fått en grundläggande roll i vårt samhälle.

Den progressiva digitaliseringen av tjänster har både möjliggjort och krävt nya applikationer baserade på avancerade kryptografiska tekniker med starka säkerhetsgarantier och effektiva implementationer. Att fylla klyftan mellan krav från moderna IT-system och funktioner som erbjuds av befintliga kryptografiska lösningar innebär design och utveckling av nya postkvantlösningar. Dessa behöver dessutom uppfylla behoven i verkliga applikationsscenarier i moderna IT-system, IoT-nätverk och smarta tillämpningar (t.ex. smarta hem, smarta kontor och smarta städer).

Denna tjänst riktar sig till forskare med en stark bakgrund inom postkvantkryptosystem, med erfarenhet på matematisk och/eller implementationsnivå. Kandidaten förväntas att arbeta i skärningspunkten mellan svåra matematiska problem som antas postkvantsäkra, och implementationen av kryptografiska primitiver som bygger på sådana problem för resursbegränsade enheter. Utvidgningar är möjliga mot implementationer som stöder ”edge nodes” och/eller molnresurser, eller mot nya konstruktioner och primitiver med säkerhetsbevis som motiveras av konkreta applikationsscenarier. Inom dessa gränser kan den specifika inriktningen balanseras utifrån den sökandes bakgrund och intressen.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:


- Forskning inom ämnesområdet.
- Undervisning på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå.
- Handledning av examensarbetare och doktorander.
- Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:


- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Dokumenterad bakgrund relaterad till ämnen inom postkvantkryptografi, deras applikationer, och/eller implementation.

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:


- God samarbetsförmåga.
- Erfarenhet av implementation av kryptografiska primitiver.
- Erfarenhet av arbete i postkvantrelaterade ämnen, t.ex. gitter, flervariabelspolynom, eller isogeny-baserad kryptografi.

Hänsyn kommer också att tas till god kommunikationsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Snarast enligt ök Visstidsanställning