arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i röntgeninstrumentering för röntgenavbildning

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 november

 • Sök jobbet senast

  10 januari

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.

www.fysik.lu.se

Avdelningen för synkrotronljusfysik (http://www.

sljus.lu.se) är en del av fysiska institutionen och har mer än 50 anställda. Tyngdpunkten i forskningen är experimentella studier av materialets elektroniska, strukturella och kemiska egenskaper samt acceleratorer, instrumentering och metoder för synkrotronljusforskning. Vid avdelningen använder och utvecklar vi ett brett urval av synkrotron- och lab-baserade tekniker, såsom röntgenfotoelektronspektroskopi / -avbildning och röntgendiffraktion/avbildning. Vi är också värd för en av Sveriges största anläggningar för svepspetsmikroskopi. Vi är dessutom engagerade i utvecklingen av MAX IV-laboratoriet och arbetar med strålrör, experimentstationer och acceleratorsystem.

Särskild ämnesbeskrivning

Röntgenstrålning har en unik förmåga att undersöka prover i deras naturliga tillstånd, så som celler, proteiner i lösning eller elektroniska enheter, med potentiell upplösning ner till atomnivå. Nya diffraktionsbegränsade lagringsringar (MAX IV) och röntgenfrielektronlasrar (European XFEL) har öppnat ett helt nytt spektrum av applikationer tack vare att deras briljans saknar motstycke. Målet med detta projekt är att utveckla en ny röntgenavbildningsmetod, kallad röntgenmultiprojektionsavbildning (XMPI), som kan filma processer i 3D med en tidsupplösning flera storleksordningar snabbare än dagens 3D-röntgenavbildningstekniker.

Arbetsuppgifter

Kandidaten kommer särskilt att arbeta med att designa och utveckla XMPI. Denna utveckling avser att bygga den experimentella uppställningen och etablera kontroll och strategier för datainsamling.

Den skapade uppställningen kommer att testas och sättas i drift vid olika synkrotronljusanläggningar: MAX IV (Sverige), ESRF (Frankrike), SLS (Schweiz), PETRA III (Tyskland) och möjligtvis andra internationella synkrotronljusanläggningar. Parallellt kommer den även sättas i drift vid European XFEL i Tyskland.

Projektet är experimentellt. Kandidaten kommer att få möjlighet att:

- Delta i utvecklingen av en ny röntgensavbildningsteknik som utnyttjar de unika möjligheterna hos MAX IV och European XFEL.
- Utveckla en bärbar uppställning för röntgenavbildning.
- Etablera nya datainsamlingssystem för 3D- röntgenavbildning.
- Utföra experiment på nya biomaterial (cellulosafibrer) och ta upp grundläggande frågor för att ersätta fossilbaserade material, så som plast.

Arbete kommer att utföras i samarbete med flera andra forskare vid institutionen så väl som ett antal doktorander och masterstudenter.

Kandidaten kommer att få stor frihet och förväntas ta initiativ och driva projektet ganska självständigt.

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:


- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Ämnet för doktorsavhandlingen bör vara inom fysik eller liknande.

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:


- Erfarenhet av röntgeninstrumentering vid synkrotronljuskällor.
- Erfarenhet av instrumentering och kontroller i allmänhet.
- Erfarenhet av röntgenkällor, detektorer och avbildning.
- Erfarenhet av programmering.
- Erfarenhet av optik, särskilt röntgenoptik.
- Erfarenhet av 3D-avbildning.
- Kunskap om röntgendiffraktion och kristaller.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

- Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
- En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
- Kontaktuppgifter till minst två referenser.

Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: snarast möjligt Visstidsanställning