arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i produktionsteknik inr Computer Vision-Based Augmented Reality

 • Yrkesroll

  Biträdande universitetslektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 november

 • Sök jobbet senast

  15 december

Om jobbet

Den postdoktor vi söker kommer att forska på att utveckla lösningar som använder computer vision-based augmented reality för att vägleda, ge information samt att samla in data från verkstadsgolvet genom rörelsedetektering och objektigenkänning. Forskningen undersöker hur AR-teknologier kan stödja produktion och automation i smarta tillverkningsmiljöer samt utforskar hur framväxande bärbara interaktionsteknologier såsom AR-glasögon kan hjälpa industrin att förbättra produktkvalitet och säkerhet samt att öka arbetseffektiviteten. Postdoktor projektet kommer att ske i nära samverkan med våra industriella samarbetspartners, bland annat ABB och Xylem water solutions. Som postdoktor kommer du att samverka med våra industriella partners och det ingår i anställningen att resa och tillbringa tid hos våra industriella samarbetspartners i Sverige.

Institutionen för ingenjörsvetenskap vid Högskolan i Skövde kännetecknas av en kreativ och dynamisk miljö, som inbegriper ett mycket gott samarbetsklimat, moderna faciliteter och utmärkt industriell samverkan. Institutionen för ingenjörsvetenskap har under mer än ett decennium visat hur ett ”mindre” lärosäte kan åstadkomma excellent tillämpad forskning och utbildning av hög kvalité, samt generera de medel och tekniska innovationer som kännetecknar en framgångsrik forskningsgrupp. Vi arbetar med en integrerad utbildningsvärdekedja med kända mervärden för studenten, där våra ingenjörsprogram är CDIO-anpassade och studenterna har goda möjligheter till praktik och arbete hos våra industripartners. Rätt kandidat kommer att ingå i ett team vars arbete är av stor vikt för industri, samhället och akademin.

Anställningen är inom ämnet produktionsteknik som behandlar optimering av processer och system för produktion av varor och tjänster. I detta inbegrips ingenjörsvetenskapliga metoder och verktyg för analys, utveckling, förbättring och implementering av integrerade system inkluderande människor, material, maskinsystem, processer och information.

Anställningen ska i första hand gälla forskning (upp till 20 % undervisning eller andra administrativa uppgifter kan ingå).

Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen.

Vi söker dig som har:

 • avlagt doktorsexamen i informationsteknologi, datavetenskap, produktionsteknik, industriteknik, automatiseringsteknik eller annat relevant ämne eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen
 • god förmåga att utrycka sig i tal och skrift på engelska.
Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:
 • Avlagt doktorsexamen högst tre år för ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.
 • Graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörigheten.
 • God förmåga och erfarenhet inom computer vision, artificiell intelligence och maskininlärning.
 • God förmåga och erfarenhet inom bildigenkänning, bildbehandling, objektdetektering och objektigenkänning.
 • God förmåga och erfarenhet inom augmented reality och virtual reality.
 • Goda kunskaper och erfarenhet av programmering i t.ex. C/C++/C#, Python.
 • Dokumenterat framgångsrikt samarbete och erfarenhet av att arbeta med industrin.
 • Dokumenterad god samarbetsförmåga och god förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp.
 • Dokumenterad god förmåga att planera, organisera och nå uppsatta mål.
Vid denna anställning kommer stor vikt att läggas på god förmåga och erfarenhet inom computer vision, artificiell intelligence och maskininlärning, god förmåga och erfarenhet inom bildigenkänning, bildbehandling, objektdetektering och objektigenkänning, god förmåga och erfarenhet inom augmented och virtual reality, samt goda kunskaper och erfarenhet av programmering i t.ex. C/C++C#, Python.

Högskolan i Skövde arbetar aktivt med ett förebyggande diskrimineringsarbete för att bibehålla och förbättra en inkluderande arbetsmiljö.

Anställningen som postdoktor avser heltidstjänstgöring och görs i enlighet med gällande kollektivavtal mellan Arbetsgivarverket, OFR-S, Saco-S och SEKO. Anställningen är tidsbegränsad i tre år och omfattar 100 %.

Sista ansökningsdatum: 15 december 2022

Diarienummer: Ref nr HS 2022/783

Kontaktuppgifter


Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Kristens Gudfinnsson (kristens.gudfinnsson@his.se) och biträdande professor Masood Fathi (masood.fathi@his.se). Facklig information lämnas av Anders Johansson (Saco-S) eller Sonja Nohlgren (ST). Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-44 80 00.

Ansökan

Du söker anställningen via vår hemsida, www.his.se/jobb genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen. Där finner du även information om hur din ansökan ska utformas. Till din ansökan ska följande dokument bifogas:
 • Personligt brev
 • CV
 • Intyg/betyg och övriga merithandlingar du som sökande vill åberopa
 • Meritportfölj där du redogör för din vetenskapliga och pedagogiska verksamhet
 • Vetenskapliga publikationer, bifoga högst fem vetenskapliga publikationer (varav minst två publicerade under de senaste tre åren)
 • Fullständig publikationslista.
Kontakta HR-avdelningen på hr-specialister.hr@his.se om du har publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan. Publikationerna ska vara högskolan tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdatum.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är Högskolan skyldig att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att utgallras.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Biträdande universitetslektor/Biträdande högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat