arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i naturvårdsbiologi

 • Ort

  Uppsala

 • Yrkesroll

  Ekolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 februari

 • Sök jobbet senast

  25 mars

Om jobbet

Institutionen för ekologi
Vi söker en postdoktor till ett projekt om naturvårdsstrategier och uppföljning av biologisk mångfald i skyddad natur. Postdoktorn kommer att arbeta inom ett 2-årigt syntesprojekt som bedrivs av en grupp av forskare vid Lunds universitet och SLU och finansieras av Naturvårdsverket. Postdoktorn kommer att kommer att ingå i en stark internationell forskningsmiljö som tar sig an såväl grundvetenskapliga som tillämpade frågor, både genom empiriska studier och synteser (se https://www.researchgate.net/profile/Thomas_Ranius2/projects och https://www.researchgate.net/profile/Erik_Oeckinger/projects).

På institutionen för ekologi i Uppsala bedrivs forskning och utbildning för uthållig skogs- och jordbruksproduktion och effektiv naturvård. Vi studerar effekter av förändringar i markanvändning och klimat på djur, växter, marknäringstillstånd och växthusgasbalanser. Vi försöker finna lösningar som bidrar till att begränsa pågående klimatförändringar, bevara hotade arter, gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt bekämpa skadegörare i såväl skogs- och jordbrukslandskapet som i urban miljö. Se också: https://www.slu.se/institutioner/ekologi/.

Arbetsuppgifter:

Postdoktorn är huvudansvarig för genomförandet av två vetenskapliga kunskapssammanfattningar och medverkar i övriga delar av projektet. Du förväntas delta aktivt i att utveckla projektet och planera studierna, självständigt koordinera det praktiska arbetet och analysera insamlade data, och skriva vetenskapliga publikationer i samarbete med forskargruppen. Den ena sammanfattningen kommer att handla om den rumsliga allokeringen av skyddade områden och den andra om bevarandet av arter knutna till naturliga störningar. Frågeställningarna skall besvaras utifrån ett nordeuropeiskt perspektiv baserat på ekologiska teorier och internationell vetenskaplig litteratur.

Kvalifikationer:

Den sökande skall ha disputerat i ekologi (eller ett liknande relevant ämne). Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss i första hand till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år. Erfarenhet av de aktuella frågeställningarna (landskapsekologi, naturliga störningsregimer, naturvårdsstrategier, naturvård i skog och jordbruksmark i framför allt Nordeuropa) är meriterande. Erfarenhet av systematiska litteratursökningar, skrivande av reviewartiklar, medverkan i grupper som utför synteser inom tillämpade ämnen är meriterande. En stark publicering (i relation sedan tiden för disputation) är meriterande. Den sökande förväntas ha förmåga att ta egna initiativ och arbeta självständigt såväl som i grupp. Utmärkta färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska är ett krav.

Ansökan skall innehålla: (i) en beskrivning av forskningserfarenhet, förväntningar på denna tjänst samt framtidsplaner (max 1 sida), (ii) CV, och (iii) två referenspersoner.

Placering:

Uppsala

Anställningsform:

Tidsbegränsad postdoktorsanställning under 24 månader.

Omfattning:

100%

Tillträde:

Så snart som möjligt. Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2019-03-25.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner

Thomas Ranius, Professor

thomas.ranius@slu.se


Erik Öckinger, Docent

Erik.Ockinger@slu.se