arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i modellering av hållbara kostmönster

 • Ort

  Uppsala

 • Yrkesroll

  Matematiker

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 november

 • Sök jobbet senast

  31 december

Om jobbet

Energi och teknik
Vid institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på hur lantbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Vi har stor kompetens inom teknik och system för uthållig produktion av livsmedel- och bioenergi, även inkluderande optimala näringskretslopp och logistiksystem. Inom metodområdet har vi stor kompetens i systemanalys inklusive miljösystemanalys och LCA, liksom i biometri biometri (statistik och matematik med tillämpningar inom biologiska system). Inom forskningen kopplat till hållbar livsmedelsproduktion genomförs kvantitativa studier av olika livsmedels och kosters miljöpåverkan, modellering av framtidsscenarier för en mer hållbar kosthållning och framtagning av underlag för diverse informativa och finansiella styrmedel för en mer hållbar kost. https://www.slu.se/institutioner/energi-teknik/

Denna anställning som postdoktor ingår i en strategisk satsning kring hållbara kostmönster och är ett samarbete mellan Institutionen för energi och teknik och SLU Future Food. Anställningen är en del av ett större projekt som genomförs i samarbete med världsledande franska forskare inom detta område samt det franska livsmedelsföretaget Danone.  

SLU Future Food


SLU Future Food är en av SLUs fyra framtidsplattformar som arbetar med komplexa vetenskapliga frågeställningar och kännetecknas av ett tvär- och mångvetenskapligt arbetssätt med framtidsperspektiv. Arbetet bedrivs fakultetsöverskridande och i samverkan med relevanta samhällsaktörer. Visionen är att SLU Future Food som strategisk forskningsplattform bidrar till att stärka livsmedelssystemet så att det blir hållbart och konkurrenskraftigt. Med livsmedelssystemet menas alla processer och infrastruktur som behövs för att förse befolkningen med mat. Det inkluderar hållbar markanvändning, primärproduktion, förädling, förpackning, distribution, marknadsföring och försäljning samt tillagning, konsumtion och avfallshantering. Livsmedelssystemet fungerar i och påverkas av sociala, politiska och ekonomiska sammanhang. Med hållbarhet avses såväl ekologisk som ekonomisk och social hållbarhet. https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/futurefood/

Arbetsuppgifter:

Anställningen innebär att du ska utveckla en modell för att utvärdera olika koster och kostmönster med utgångspunkt i att miljöpåverkan från kosten minskar samtidigt som näringsrekommendationer vad gäller makro- och mikronäringsämnen möts. Modellen ska sedan bland annat användas för att utvärdera nuvarande svenska och franska koster på individnivå samt koster där mejeriprodukter byts ut mot växtbaserade alternativ. Denna studie ingår i ett större projekt där olika typer av utvärderingar av koster görs av franska forskare och i samarbete med det franska livsmedelsföretaget Danone. I projektet ingår att utvärdera vad olika typer av angreppssätt att miljömässigt utvärdera koster ger för typ av resultat och slutsatser.  I arbetet ingår också att knyta de nödvändiga kontakter med externa aktörer som krävs för projektets genomförande, till exempel kontakter med Livsmedelsverket.

Kvalifikationer:

Vi söker en motiverad person med doktorsexamen inom teknologi, miljövetenskap, matematik, statistik, nutrition, lantbruks- eller livsmedelsvetenskap eller liknande ämnesområden. Lämpliga sökande ska ha erfarenhet av modellering, programmering och statistiska metoder. Intresse för miljöfrågor, kunskap om livsmedelsproduktion och humannutrition är meriterande. Du måste kunna arbeta självständigt samtidigt som du bör ha ett intresse och förmåga att utveckla detta vetenskapsområde på SLU och således samverka med flera olika externa aktörer. Vidare behöver du vara strukturerad och noggrann. Eftersom internationella samarbeten ingår i projektet krävs god organisationsförmåga och goda kunskaper i engelska. Stort värde kommer att läggas på personliga egenskaper. Kunskaper i svenska är en fördel.

Placering:

Uppsala

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 2 år

Omfattning:

100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2018-12-31.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner

Elin Röös, Forskare

elin.roos@slu.se