arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i miljömikrobiologi

 • Yrkesroll

  Mikrobiolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 maj

 • Sök jobbet senast

  24 maj

Om jobbet

vid Institutionen för miljövetenskap. Sista ansökningsdag: 2021-05-24.

Institutionen för miljövetenskap är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fyra enheter med drygt 170 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal från mer än 30 olika länder. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, atmosfärsvetenskap, biogeokemi och ekotoxikologi. Som medarbetare på Institutionen för miljövetenskap blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

Projektbeskrivning

Anställningen som postdoktor är associerad med flera olika projekt som studerar mikrobiomets roll i djurens respons på xenobiotika såsom vattenburna toxiner och miljögifter, i ekotoxikologiska testsystem såväl som i miljön. I dessa projekt kombineras laboratoriestudier med modell zooplankton organismer, som Daphnia (Cladocera/hinnkräftor) och Nitocra (hoppkräftor), med analyser av zooplankton inhämtad från Östersjön. Det övergripande syftet är att identifiera den kompositionen av mikrobiomet som kan associeras med funktionella egenskaper som leder till fitnessfördelar och stresstolerans.

Arbetsuppgifter

Postdoktorn förväntas ha ett intresse i att förstå bakteriekompositioner och värd-mikrob interaktioner i ett ekotoxikologiskt sammanhang. Anställningen som postdoktor omfattar experimentellt arbete, hantering av data och vetenskaplig publicering. Den valda kandidaten kommer att använda avancerade molekylärbiologiska tekniker såsom NGS av bakteriekompositioner, qPCR-baserade metoder och bioinformatik. Erfarenhet av multivariat analys är meriterande. Postdoktorn förväntas att använda laboratorie- och fältprotokoll som följer de säkerhetsbestämmelser som krävs av Stockholms universitet och Institutionen för miljövetenskap.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Sökande ska ha doktorsexamen i mikrobiologi, bioteknologi, molekylärbiologi eller liknande, och kunskap i miljövetenskap och relevanta dataanalys-färdigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet inom forskningsområdet, statistik och modellering, bioinformatik, antal vetenskapliga publikationer som första författare, personliga egenskaper som social kompetens, förmåga att jobba självständig och skaffa sig ny kunskap.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2021-09-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av Dr. Rehab El-Shehawy, rehab.elshehawy@aces.su.se, och professor Elena Gorokhova, elena.gorokhova@aces.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev, som inkluderar forskningsintresse och som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 2 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 4 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Mikrobiolog

Lön

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat