arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i materialkemi

 • Yrkesroll

  Materialkemist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 november

 • Sök jobbet senast

  25 november

Om jobbet

vid Institutionen för material- och miljökemi. Sista ansökningsdag: 2019-11-30.

Projektbeskrivning

Projekttitel: Uppskalning och utvärdering av prestanda hos vattenreningsfilter med nanocellulosa som en delkomponent.

Studier av membran baserade på nanocellulosa och nanochitin för adsorption av metalljoner, färgämnen, nitrater och myrsyra samt som beläggningar är väl dokumenterad. I projektet strävar vi till att skala upp syntesen av sådana membran men också att installera och validera filtren och membranen baserade på nanocellulosainom olika branscher. Ett annat syfte med projektet är att utveckla smarta filterkonstruktioner som har integrerade sensorer. Anställningen kommer att innefatta forskningsaktiviteter riktade mot uppskalning av bearbetningen av biobaserade membraner, tillverkning av moduler, utvärdering av långsiktig mekanisk och kemisk stabilitet, samt hur membranen kan återvinnas efter användning. Mer information finns på: www.mmk.su.se.

Arbetsuppgifter

Vi söker en postdoktor med en passion för att lösa miljöfrågor genom kreativa och originella idéer och intresse att arbeta nära med industrier och forskning- och miljöinstitut. Uppgiften är att leda och bidra till uppskalning och installation av nanocellulosabaserade vattenreningssystem på utvalda platser i Sverige och utvärdera dess långsiktiga prestanda. Postdoctoren kommer att arbeta inom Mistra TerraClean-programmet som fokuserar på att utveckla smarta material för borttagning av kemiskt avfall och föroreningar från omgivande vatten och luft i miljön och industriella avloppsvatten. Mistra TerraClean-programmet kommer att använda naturligt förekommande och kommersiellt viktiga råmaterial som är inhemska i Sverige, såsom (nano)cellulosa och mesoporösa oorganiska material som uppfinnits och utvecklats i Sverige.

Behörighetskrav

Postdoktorstanställningar tillsätts huvudsakligen för forskningsändamål. Sökande förväntas ha en svensk doktorsexamen eller motsvarande examen från ett annat land. Sökanden ska ha doktorsexamen i materialkemi, kemiteknik eller ett relaterat område.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift är ett krav, liksom vana av att hålla forskningspresentationer och dokumentera arbetet. Viktigt är även erfarenhet av att handleda studenter. Personliga egenskaper som är viktiga för denna anställning är förmågan att arbeta självständigt såväl som i samarbete med andra. Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Urvalet baseras främst på vetenskaplig excellens och erfarenhet inom området nanocelluosbaserade funktionella material, karaktärisering av adsorption och vattenreningsprocesser kommer att vara av fördel.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2020-01-15 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Aji Mathew, tfn 08-16 12 56, aji.mathew@mmk.su.se.

Allmän information om MMK ges av prefekten, professor Gunnar Svensson, gunnar.svensson@mmk.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

OBS! Läs mer om ansökan i den fullständiga annonsen som du hittar på www.su.se/om-oss/jobba-på-su/lediga-jobb.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.