arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i materialkemi

 • Yrkesroll

  Materialkemist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 mars

 • Sök jobbet senast

  30 april

Om jobbet

vid Institutionen för material- och miljökemi. Sista ansökningsdag: 2021-04-30.

Stockholms universitet är ett av världens ledande utbildningsinstitut. Här är mer än 35 000 studenter och 5 000 anställda aktiva inom naturvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap. Institutionen för material- och miljökemi (MMK - www.mmk.su.se) är en av de största institutionerna vid Naturvetenskapliga fakulteten med cirka 150 anställda.

MMK är en ledande institution inom syntes och karaktärisering och modellering av material. Det inkluderar forskningsområdena analytisk kemi, fysikalisk kemi, oorganisk och strukturell kemi och materialkemi, det senare är ett av Stockholms universitets ledande forskningsområden. Viktiga karaktäriseringsmetoder vid avdelningen idag är röntgen-, elektron- och neutronspridning, elektronmikroskopi och olika spektroskopiska metoder.

Projektbeskrivning

Den aktuella forskningen är kopplad till projektet ”Long Lasting Battery System” (LOLABAT) finansierat av ett EU Horizon 2020-program med 17 europeiska partner från 7 olika länder (Frankrike, Sverige, Tyskland, Belgien, Spanien, Portugal och italienska): 7 är FoU-institutioner (SuperGrid, CEA, Stockholms universitet, Helmholtz Institute, Cergy University, ZSW och Genova University), 6 är små och medelstora företag (Bcare, AITEC, Accurec, Optima, InExtenso och Sunergy) och 4 stora företag (EverZinc, EDP, RINA och KME).

Deltagarnas välbalanserade och tvärvetenskapliga profiler täcker hela batteriets värdekedja tillsammans med de olika grundläggande FoU-områden som krävs för projektet. Detta möjliggör för en framgångsrik kandidat att bygga sig ett forskningsnätverk för framtiden.

Detta är en 24-månadersposition som ska syntetisera och utvärdera nya Ni-elektrodmaterial för ett uppladdningsbart NiZn-batteri. Målet är att öka elektrodkapaciteten samtidigt som kritiska element minskas. Ni-elektroder används också i andra kommersiella batterikemikalier som NiMH, NiH2 och NiCd.

Funktionella elektrodmaterial såväl som elektroder kommer att förberedas med såväl standard som nya procedurer och det är viktigt att kandidaten har goda erfarenheter av elektrodtillverkning och elektrokemisk utvärdering i laboratorieskala. Erfarenhet av att arbeta i vattenbaserade system är fördelaktig.

Arbetsuppgifter

Positionen innefattar syntes och karakterisering av nya hållbara batterimaterial. Detta kommer att inkludera avancerade syntetiska strategier och karakteriseringsmetoder. Arbetet inkluderar provberedning och dataanalys samt presentationer av erhållna resultat i rapporter, publikationer och föreläsningar. Projektet kommer att involvera nationella och internationella samarbeten med forskargrupper som utvecklar material och metoder för att bereda funktionella material.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Urvalet baseras på vetenskaplig kompetens och erfarenhet inom relevanta områden. Sökande måste ha god kommunikationsförmåga med utmärkta kunskaper i engelska, både skriftligt och muntligt.

Doktorsexamen ska vara i elektrokemi, kemi, kemiteknik, materialvetenskap eller motsvarande.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Mer information om tjänsten kan erhållas från huvudutredaren, Dag Noréus (professor), dag.noreus@mmk.su.se, tfn 08-16 12 53, eller Zhijian James Shen, zhijian.james.shen@mmk.su.se.

Fackliga företrädare

Se den fullständiga annonsen.

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Lediga jobb. 

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Materialkemist

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat