arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i marin mikropaleontologi

 • Yrkesroll

  Geolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 december

 • Sök jobbet senast

  31 januari

Om jobbet

vid Institutionen för geologiska vetenskaper. (Sista ansökningsdag: 2020-01-10). Förlängd ansökningstid. Sista ansökningsdag: 2020-01-31.

Institutionen för geologiska vetenskaper är en av de större institutionerna inom den naturvetenskapliga fakulteten med omkring 70 anställda och 1000 studenter per läsår. Undervisningen sker på kandidat, master och doktorandnivå. Institutionen bedriver forskning inom ett flertal områden inom marin geologi, geokemi och klassisk geologi.  

Projektbeskrivning

Vi söker en postdoktor inom marin mikropaleontologi med fokus på planktoniska foraminiferer i Norra ishavet under pleistocen och deras taxonomi, evolution, biologi och paleoceanografi. Tillsammans med vår forskningsgrupp kommer du undersöka de marina miljöförhållandena som ledde till en invasion av subpolara planktoniska foraminiferer i de centrala delarna av Norra ishavet under de senaste 700 tusen åren. I användningen  av en unik samling av sediment kärnor kommer postdoktorn genomföra kvantitativa beräkningar av sammansättningar av levande och fossila planktoniska och benetiska foraminiferer men analysen kan även omfatta andra analyser. Analyser  av planktoniska foraminiferers genomik och/eller sediment DNA analyser är också en möjlighet.

Som postdoktor kommer du delta i en expedition med isbrytaren Oden till de centrala delarna av Norra ishavet under augusti och delar av september 2020 med fokus på havsissmältning och pelagiska ekosystemsåterkopplingar i ett varmare Arktis. Tjänsten omfattar att du ansvarar för utförande av vertiala planktontrålningar för att samla in och beskriva modern planktoniska foraminiferers mångfald.

Arbetsuppgifter

Som postdoktor kommer du bedriva forskning genom användning av så kallade proxys och /eller numerisk modullering. Det förväntas att paleoceanografiska teorier ska testas och utvecklas, inklusive förhållandena mellan arktiska ekosystem, havsis och havscirkulation. Du förväntas även presentera resultaten på internationella konferenser och i forskningsartiklar.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

I urvalsprocessen kommer särskild vikt fästas vid forskningsproduktivitet, kommunikationsförmåga, publicering och rekommendationer från fakultet. Sökande förväntas ha en stark bakgrund inom foraminiferers taxonomi och paleoceanografi. Den forskningsplan som efterfrågas i ansökan bör användas för att visa upp egna forskningsinitiativ.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2020-03-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av docent Helen Coxall, helen.coxall@geo.su.se, eller docent Matt O´Regan, matt.oregan@geo.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev (högst en sida)
 • CV - innehållande examina, relevant utbildning/kurser, arbetslivserfarenhet såsom undervisning och fältarbete
 • forskningsplan (högst två sidor) som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna projektet– varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen (ej obligatoriskt, men doktorsexamen måste vara avklarad innan startdatum för tjänsten)
 • PDF-filer av dina valda publikationer till stöd för din ansökan (högst tre filer)
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Geolog

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat