arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i marin hydrogeologi/geokemi/geofysik

 • Yrkesroll

  Hydrogeolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 november

 • Sök jobbet senast

  10 december

Om jobbet

vid Institutionen för geologiska vetenskaper. Sista ansökningsdag: 2020-12-10.

Institutionen för geologiska vetenskaper är en av de större institutionerna inom den Naturvetenskapliga fakulteten med cirka 70 anställda och 1000 studenter per läsår. Undervisning sker på kandidat, master och doktorandnivå. Institutionen bedriver forskning inom ett flertal områden inom marin geologi, geokemi och klassisk geologi.

Projektbeskrivning

Marina terrassformationer och cirkelformade fördjupningar, potentiellt relaterade till submarina grundvattenutflöden har identifierats vid högupplöst kartläggning och undersökning av havsbottnen i flera områden i Östersjön. Dessa grundvattenutflöden kan vara av betydelse för spridning av föroreningar, inklusive radioaktiva ämnen samt för beräkning av hur stort inflödet kan vara av näringsämnen till Östersjön (framförallt fosfor). 

Arbetsuppgifter

Denna tvååriga postdoktoranställning ingår i ett projekt finansierat av Strålsäkerhetsmyndigheten, som syftar till att:

i) fastställa om observerade marina terrassformationer och fördjupningar i havsbotten är relaterade till grundvattenutflöden eller inte och om så är fallet

ii) fastställa deras relation till havsbottengeologin (t.ex. ackumulerade sediment, berggrundens komposition och sprickighet) och

iii) uppskatta mängden sötvatten som kommer in i ett avgränsat studieområde öster om Askö i Stockholms södra skärgård samt bedöma dess påverkan på vattensammansättningen.

Se mer i den fullständiga annonsen.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Se mer i den fullständiga annonsen.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Martin Jakobsson, martin.jakobsson@geo.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för minst 2 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev med uppgifter om– varför du är intresserad av forskningsområdet och projektet i annonsen– Vad som gör dig lämpad för projektet
 • beskrivning av din forskningsinriktning och hur du tänkt ta dig an projektets forskningsfrågor (i-iii), som är beskrivna i annonsen. Max 3 sidor. 
 • CV – med utbildningar och arbetslivserfarenhet 
 • examensbevis och betyg som bekräftar att du uppfyller behörighetskraven
 • upp till fem valfria publikationer.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/lediga-jobbwww.su.se/jobb.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Hydrogeolog

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat