arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i klimatmodellering och paleoklimatologi

 • Yrkesroll

  Paleontolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 februari

 • Sök jobbet senast

  31 mars

Om jobbet

vid Institutionen för geologiska vetenskaper. Sista ansökningsdag: 2021-03-31.

Institutionen för geologiska vetenskaper är en av de större institutionerna inom den Naturvetenskapliga fakulteten med cirka 70 anställda och 1000 studenter per läsår. Undervisning sker på kandidat, master och doktorandnivå. Institutionen bedriver forskning inom ett flertal områden inom marin geovetenskap, geokemi och klassisk geologi. Arbetet utförs i samarbete med kollegor på Bolin Center for Climate Research (BCCR) och det Svenska Meteorologi- och Hydrologiska institutet (SMHI).

Projektbeskrivning

För att få en bättre förståelse för stabiliteten i GIS och den arktiska havsisen har forskare vänt sig till den sista interglacialen LIG som den senaste perioden som var betydligt varmare än idag. Både data och modeller ger en motstridig bild av den arktiska kryosfären vid LIG och det är oklart i vilken grad lärdomarna från LIG (driven av högre solstrålning) kan användas för att dra slutsatser för framtida klimatförändringar (driven av högre växthusgaskoncentrationer). Projektet den globala klimatmodellen EC-Earth kommer att anpassas till LIG förhållanden och LIG-klimatet ska jämföras med det framtida klimatet i en lika varm värld som i LIG. Postdoktorn ska simulera LIG-klimatet med och utan GIS för att utvärdera vilket tillstånd som passar bäst till klimatproxy.

Arbetsuppgifter

Den primära uppgiften är använda den nya EC-Earth-modellen med hög upplösning för att simulera LIG-klimatet med och GIS. Den andra uppgiften är att uppdatera den nuvarande syntesen om arktiska isproxyer och SST med de senaste uppgifterna. Resultaten ska tolkas i publikationer för att svara på frågor om i vilken utsträckning LIG är en analog till framtiden, vad det troliga arktiska havsisstaten var vid LIG, och vad det troliga tillståndet för GIS var vid LIG.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Urvalet baseras på hur väl den sökande antas kunna fullgöra uppgiften. Särskild vikt läggs vid den sökandes kunskaper och skicklighet inom ämnet för den föreslagna inriktningen, förmåga att uttrycka sitt arbete muntligt och skriftligt, kreativitet, initiativförmåga, självständighet och förmåga att arbeta tillsammans med andra. Utvärderingen baseras på kvaliteten på tidigare utbildning och erfarenheter och tillämpbarhet på projektet, ambitioner och forskningsidéer, det personliga brevet och eventuellt intervjuer. Du ska kunna arbeta självständigt såväl som i grupp samt mot deadlines då projektet kommer att ha specifika delmål. Du bör kunna kommunicera flytande på engelska då målet med ditt arbete är att sammanfatta resultaten i internationella sakkunniggranskade forskningsartiklar.

Bevisad erfarenhet av klimatmodellering är mycket önskvärt. Intresset för stora klimatfrågor och paleoklimat är en fördel, och erfarenhet av EC-Earth skulle vara ytterligare en förtjänst. Särskild vikt läggs vid doktorsexamen inom oceanografi, meteorologi, tillämpad matematik eller liknande relevant för projektet.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av Docent Agatha de Boer, agatha.deboer@geo.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Obs! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbsida su.se/jobb.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Paleontolog

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat