arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i interaktioner mellan växter och jord i Arktis

 • Yrkesroll

  Biokemist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 maj

 • Sök jobbet senast

  29 maj

Om jobbet

vid Institutionen för miljövetenskap. (Sista ansökningsdag: 2022-05-15). 

Förlängd ansökningstid t.o.m.: 2022-05-29.

Institutionen för miljövetenskap är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fyra enheter med drygt 170 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal från mer än 30 olika länder. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, ekotoxikologi, atmosfärsvetenskap och biogeokemi. Som medarbetare på Institutionen för miljövetenskap blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

Forskningen på enheten för biogeokemi fokuserar på kol- och kvävekretsloppen samt tungmetaller i jord, färskvattensystem, och hav. Enheten har ett starkt och långvarigt forskningsfokus på den globala uppvärmningens påverkan i Arktis, med ett övergripande mål att förbättra kunskapen om dessa system och framtida prognoser för dess biogeokemiska cykler.

Enheten för biogeokemi söker nu en postdoktor med fokus på inverkan av interaktioner mellan växter och jord på kolkretslopp i Arktis.

Projektbeskrivning

Klimatuppvärmningen orsakar snabba förändringar i den arktiska miljön. Konsekvenser inkluderar upptining av permafrost, ökad mikrobiell nedbrytning av organiskt material i marken till CO2 och andra växthusgaser, men också utbredd stimulering av växternas primärproduktion och CO2-upptag, djupare rotsättning och förskjutningar i vegetationsfördelningen. Dessutom kan växter påskynda nedbrytning av organiskt material nära sina rötter till CO2 (”rhizosphere priming effect”), och denna effekt kan avsevärt öka arktiska CO2-utsläpp (Keuper & Wild et al. 2020 Nature Geoscience). 

Denna anställning är kopplad till det nya ERC Starting Grant-projektet PRIMETIME som syftar till att kvantifiera den totala påverkan av växter på CO2-utsläpp från ett varmare Arktis med en kombination av experimentella metoder och modellering.

Arbetsuppgifter

Anställningen omfattar utveckling och genomförande av experiment som är inriktade på koltilldelning mellan växter och jord, samt växteffekter på stabilisering och destabilisering av organiskt material i jord. Arbetet kommer att innebära bland annat provtagning och fältförsök i Arktis samt laboratorieexperiment med levande växter vid Stockholms universitet, och tillämpning av en rad isotopbaserade metoder (13C-inmärkning, 14C-datering). För mer information om potentiella forskningsämnen, vänligen kontakta biträdande lektor Dr. Birgit Wild (birgit.wild@aces.su.se).

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att ägnas forskningsskicklighet. Särskild vikt läggs vid den sökandes kunskaper och färdigheter inom ämnesområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, analytisk förmåga, kreativitet i vetenskapligt tänkande, initiativförmåga och självständighet samt förmåga att samarbeta med andra. Tidigare erfarenhet av att arbeta i Arktis, eller med jordar och växter, fältexperiment, laboratorieväxtexperiment, isotopverktyg för att studera biogeokemiska frågor, eller med att sammankoppla observationsdata och modellering är alla fördelaktiga. Utvärderingen kommer att baseras på tidigare arbetes kvalitet och ambition, vetenskapliga publikationer, referenser, ett följebrev som motiverar kandidatens intresse, samt intervjuer.

Vi söker en mycket motiverad person med ett stort intresse för hur finskaliga växt-jord-mikrobiella interaktioner styr storskaliga växthusgasflöden. Arbetet kommer att integrera komponenter från växtvetenskap, markvetenskap och mikrobiologi, fält- och  laboratoriearbete, samt statistik och eventuellt modellering – vi söker därför en kandidat med motivation att sammankoppla dessa komponenter. En bakgrund i, t.ex., miljövetenskap, biologi, eller geovetenskap skulle vara mycket lämplig. God samarbetsförmåga och goda kunskaper i engelska är krav.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde hösten 2022 eller enligt överenskommelse. 

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av biträdande lektor Dr Birgit Wild, birgit.wild@aces.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Biokemist

Lön

Individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat