arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i idrottsvetenskap med inriktning mot träningens neurofysiologi

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 september

 • Sök jobbet senast

  15 november

Om jobbet

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är en högskola i utveckling. GIH är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, prestationsutveckling, fysisk aktivitet och hälsa. Vi utbildar lärare i skolämnet idrott och hälsa, såväl som tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. Vi bedriver forskning med hög kvalitet och samhällsrelevans inom ämnet idrottsvetenskap med fokus på människan i rörelse. Vid GIH arbetar och studerar 160 medarbetare och 1400 studenter. Högskolan är belägen i centrala Stockholm i nära anslutning till Stockholms Stadion och ett stort idrotts- och friluftsområde.

Ämnesbeskrivning

Vi vill förstå mer om hur fysiska aktivitetsmönster påverkar våra hjärnor och hur hållbara rörelsekulturer kan stödjas i samhället, i arbetslivet och privatlivet för att på ett effektivt och attraktivt sätt bidra till ett hälsofrämjande för alla. Därför lanserar GIH tillsammans med näringsliv och intresseorganisationer nu E-PABS (Center of Excellence in Physical Activity, Healthy Brain Functions and Sustainability). Vi engagerar forskare, företagspartners och andra aktörer som vill samproducera kunskap som kommer samhället till nytta. Målsättningen är att E-PABS ska utgöra ett internationellt nav för forskning och utbildning om fysisk aktivitet, hälsosamma hjärnfunktioner och hållbarhet. Vi rekryterar nu två postdoktorer (en i epidemiologi och fysisk aktivitet samt en i träningens neurofysiologi), en lektor (i inkluderande fysisk aktivitet) och två doktorander (en i psykologi och en i exercise neurophysiology) till vårt team. För mer info om E-PABS https://gih.se/hjarnhalsa

GIH utlyser härmed en tjänst som postdoktor inriktning träningens neurofysiologi.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna kan ingå medverkan i design av vetenskapliga studier, datainsamling, statistiska analyser, författande av vetenskapliga artiklar, handledning samt kommunikation och samverkan med näringslivspartners. Du kommer att vara involverad i en undersökning avseende effekter av fysisk aktivitet hos personer med stressrelaterad sjukdom samt ett projekt avseende effekter av fysisk aktivitet på olika intensitetsnivåer på biomarkörer för hjärnhälsa. Du kommer bl a ansvara för datainsamling och analys av strukturell och funktionell hjärnavbildning och förväntas arbeta i ett tvärvetenskapligt team. Därtill kan tjänsten medföra undervisning kan äga rum inom GIH:s utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar vid GIH. 

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som högst tre år före ansökningstidens utgång har avlagt doktorsexamen inom Medicinsk vetenskap, Neurovetenskap, Psykologi eller motsvarande område, och som i övrigt uppfyller behörighetskraven i centralt kollektivavtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor (kollektivavtal respektive förhandlingsprotokoll där de centralt överenskomna villkoren för anställning som postdoktor framgår).

Därtill krävs förmåga att samarbeta samt den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för anställningen vilket bland annat beskrivs i GIH:s medarbetarskapspolicy. 

Behörighetskraven ska vara uppfyllda vid tiden för tillträde, 2022-01-01.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:
 • Mycket stor vikt läggs vid vetenskaplig skicklighet inom för projektet relevant område; såsom Neurovetenskap eller Neurofysiologi,
 • Mycket stor vikt läggs vid erfarenhet av och kunskap inom relevant forskningsmetodik såsom strukturell och funktionell hjärnavbildning, framför allt MRI och fMRI,men även andra tekniker såsom fNIRS och EEG kan tas i beaktande,
 • Mycket stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga och personlig lämplighet för anställningen; såsom att vara noggrann, ha helhetsperspektiv, analytisk förmåga, samt förmåga att organisera och planera sitt arbete,
 • Stor vikt läggs vid dokumenterad erfarenhet och förmåga att författa och publicera vetenskapliga artiklar på engelska,
 • Vikt läggs vid dokumenterad erfarenhet av forskning inom träningens neurofysiologi och blodmarkörer för hjärnhälsa
 • Vikt läggs vid dokumenterad erfarenhet och förmåga att söka och erhålla externa anslag i konkurrens,
 • Vikt läggs vid erfarenhet av att presentera egen och andras forskning på internationella vetenskapliga konferenser,
 • Vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
 • Vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska.
Varaktighet/Arbetstid
Tidsbegränsad anställning motsvarande 100 % av heltid i två år med planerad tillträdesdag den 2022-01-01 eller enligt överenskommelse.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ansökningsförfarande

Du ansöker via vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Handlingar bifogas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:
 • en sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter, ledningsuppdrag, samt publikationslista (CV)
 • kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet
 • doktorsavhandling
 • åberopade publikationer (högst 3 st).
Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den senast den 2021-11-15. 

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat