arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i i folkhälsovetenskap med inriktning mot nutrition

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 januari

 • Sök jobbet senast

  10 februari

Om jobbet

På Mälardalens högskola möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 15 000 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. Mälardalens högskola finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås.

På akademin för hälsa, vård och välfärd läser våra studenter till bland annat beteendevetare, folkhälsovetare, fysioterapeuter, sjuksköterskor, socionomer och specialistsjuksköterskor. Hos oss finns forskningsinriktningen hälsa och välfärd. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med landsting, kommuner och företag i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 2 år
Omfattning: Heltid, 22 mars 2021 – 20 mars 2023  
Sista ansökningsdag: 10 februari 2021
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Arbetsuppgifter

Vi söker en postdok till vår forskargrupp om hållbart arbetsliv, livsstil och hälsa. Anställningen består av 80% forskning och 20% undervisning i två år, med möjlighet till förlängning. Undervisningsdelen kommer att ligga inom ett område som matchar sökandes expertis och/eller tidigare undervisningserfarenhet på kandidat-, master- och doktorandnivå. Forskningsdelen omfattar samordning och insamling av data i två interventionsstudier inom ramen för SOFCO-projektet (Koncept för framtidens hållbara kontor).

Projektet är tvärvetenskapligt och det övergripande syftet är att utveckla ett koncept för framtidens kontor som främjar ett hälsosamt arbetsliv och en hälsofrämjande livsstil samt bidrar till hållbar utveckling. Projektet omfattar två interventionsstudier:
 • En om hållbar livsstil och hälsa med fokus på matvanor, fysisk aktivitet och hållbar utveckling. Sökande förväntas rekrytera och interagera med deltagare i studien och ge korta presentationer om hälsosamma och hållbara matvanor och fysisk aktivitet, inklusive aktiva transporter. Datainsamlingen inkluderar webbaserade enkäter, biologiska prover och fotodokumentation med hjälp av en app.
 
 • Den andra studerar effekten av grönt kontorsarbete och kommer att genomföras både inomhus och utomhus. Datainsamlingen inkluderar insamling av enkätdata, mätning med stressensorer och specialglasögon för att mäta ögonrörelser.
Data kommer i första hand att samlas in i Stockholm och Västerås.

Sökande kommer att ingå i en tvärvetenskaplig forskargrupp med två doktorander, en postdok och sju seniora forskare. Sökande förväntas bedriva självständig forskning och delta i forskningsmöten och seminarier, skriva vetenskapliga artiklar och ansökningar, delta i internationella konferenser och interagera med våra kollegor vid Linköpings universitet, Karolinska Institutet, Oxford University, University of Bicocca-Milano och Stanford Universitetet och de företag som är inblandade i projektet.

För mer information om SOFCO-projektet: https://www.mdh.se/forskning/forskningsprojekt/halsa-och-valfard/koncept-for-framtidens-hallbara-kontor-sofco 

Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på 2 år.

Kvalifikationer         
Den sökande ska ha avlagt doktorsexamen i nutrition, folkhälsovetenskap, fysiologi, biomedicin eller relaterade ämnen. Kandidaten ska ha avlagt doktorsexamen högst 3 år före ansökningstidens utgång. Koordinering, insamling och hantering av data är centrala delar i tjänsten och sökande förväntas vara välorganiserad, noggrann, kunna arbeta självständigt samt interagera med andra.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.

Meriterande

Kvalifikationer som anses vara meriterande är dokumenterad erfarenhet av att arbeta inom nutrition, samordna och samla in data om livsstils- och / eller arbetslivsrelaterade exponeringar i interventionsstudier och genomföra statistiska analyser. Dessutom är mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både skriftligt och muntligt, meriterande såväl som tidigare erfarenhet av undervisning.  

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post till:

Mälardalens högskola
Personalsektionen
Ref.nr: 2020/3094
Box 883
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat