arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i handikappvetenskap

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 september

 • Sök jobbet senast

  31 oktober

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) bedrivs välrenommerad utbildning och forskning inom psykologi, psykoterapi, handikappvetenskap, pedagogik, pedagogiskt arbete, didaktik, vuxenpedagogik, folkbildning och sociologi. Våra studenter blir väl förberedda för yrkeslivets framtida utmaningar och vår forskning bidrar starkt till ny kunskap om mänskligt beteende och lärande.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ibl

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som
Postdoktor i handikappvetenskap (minst en)
med placering vid Avdelningen för handikappvetenskap (IBL)

Arbetsuppgifter

En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

Du kommer i huvudsak arbeta i projekt med fokus på språkliga förmågor hos barn med hörselnedsättning. Arbetsuppgifterna består framför allt av att analysera befintliga data från studier på barn med cochleaimplantat samt sammanställa och tolka resultat från dessa analyser. Det ges även möjlighet att lägga upp experiment eller andra typer av studier som kan besvara frågeställningar relaterade till språkbearbetning och kognition i den här eller liknande grupper. Du förväntas också delta i avdelningens arbete med projektansökningar och på olika sätt bidra till den seminarieverksamhet som bedrivs vid avdelningen.

Innehavaren av anställningen ska uppvisa dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom handikappvetenskap eller närliggande ämne och uppvisa dokumenterad vetenskaplig skicklighet i att bedriva studier på grupper med hörselnedsättning. Särskilt meriterande är dokumenterad skicklighet i att samla in och analysera data från barn med hörselnedsättning, i synnerhet med fokus på språkliga förmågor, liksom dokumenterad skicklighet i experimentell design och programmering. Meriterande är dokumenterad skicklighet i att använda programspråket R för statistisk bearbetning. Dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa i handikappvetenskap eller närliggande ämnen är även det meriterande.

Ett krav är att innehavaren behärskar engelska i tal och skrift samt har dokumenterad erfarenhet av att undervisa på svenska.

Behörighet

Behörig till anställning som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång.

Förordnandetid

En postdoktor får anställas tills vidare dock längst två år. Anställningen får förlängas om det finns särskilda skäl.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 31 oktober 2020. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Lika villkor

Flertalet av våra Postdoktorer inom Institutionen för beteendevetenskap och lärande är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat