arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i fysik med utveckling av Multicomponent Real-Time TDDFT

 • Yrkesroll

  Fysiker

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 november

 • Sök jobbet senast

  20 december

Om jobbet

vid Fysikum. Sista ansökningsdag: 2022-12-22.

Institutionen för Fysik är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten med ca 250 anställda och ca 2 000 studenter per läsår. XSoLaS gruppen, som företräds av Anders Nilsson, Lars G.M. Pettersson, Foivos Perakis och Sergey Koroidov, inom Avdelningen för Kemisk Fysik fokuserar på studier av vatten, lösningar och heterogen katalys med användande i huvudsakligen av röntgenljus och teoretiska simuleringstekniker.

Projektbeskrivning

Vi söker en postdoktor att arbeta med utveckling, implementering och tillämpning av real-time vågfunktionspropagering av både elektroner och protoner i ab initio simuleringar av vatten inom ett TD-ADFT koncept. Målet är att genomföra storskaliga fullt kvantmekaniska, non-Born-Oppenheimer simuleringar där också spinkopplingen mellan protonerna i vattenmolekylerna tas med. Projektet är finansierat via ett ERC Advanced Grant (GAS-WAT) och fokuserar på att karakterisera och undersöka konsekvenser av strukturella fluktuationer i vatten. Från både experiment och teori har en bild av vanligt vatten som lokalt fluktuerande mellan två olika former med låg (LDL) eller hög (HDL) densitet växt fram. Strukturen på dessa och tidsskalan för dessa fluktuationer och om kärnspinkopplingen påverkar är inte kända.

Arbetsuppgifter

Anställningen är en forskninganställning där bidrag förväntas till utveckling, implementering och tillämpning av ovannämnda tekniker.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid visad vetenskaplig skicklighet inom programmering och metodutveckling samt erfarenhet av storskaliga simuleringar inom området.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2023-02-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av huvudansvarig för projektet professor Lars G.M. Pettersson, tfn 070-495 1990, Lars.Pettersson@fysik.su.se, eller av prefekten, professor Jan Conrad, tfn 08-553 787 69, conrad@fysik.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner
 och att bifoga följande dokument
 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver: – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet – varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Fysiker

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat