arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i Funktionsnedsättning och samhälle

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 juni

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) bedrivs välrenommerad utbildning och forskning med inriktning mot psykologi, psykoterapi, funktionshinder, pedagogik, pedagogiskt arbete, didaktik, vuxenpedagogik, folkbildning, sociologi och human resources. Våra studenter blir väl förberedda för yrkeslivets framtida utmaningar och vår forskning bidrar starkt till ny kunskap om mänskligt beteende och lärande.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ibl

Vi söker nu minst en postdoktor inom funktionsnedsättning och samhälle

Dina arbetsuppgifter

Anställningen är delad över två projekt. I det första projektet undersöker vi hur hörselnedsättning påverkar minnessystem och neurala nätverk genom att kartlägga longitudinella förändringar i och samband mellan hörsel, minnesförmågor och neurala aktiveringsmönster. I det andra projektet planeras en jämförande studie av funktionell konnektivitet på resting state-data från döva teckenspråkiga för att undersöka samstämmighet över olika dataset.

Arbetsuppgifterna består i huvudsak av att analysera redan insamlade data i de båda projekten. I det andra projektet ingår även en sammanhållande och planerande roll som involverar kontakt med andra forskargrupper. Det kan även bli aktuellt att planera uppföljningsstudier i förhållande till de fynd som framkommer i de första analyserna. Analys av beteendedata och självskattningar baserar sig på sedvanliga statistiska metoder (t.ex. ANOVA) och hjärnavbildningsdata analyseras i huvudsak med konnektivitetsanalys, men andra analysmetoder kan ingå om det är motiverat utifrån de specifika frågeställningarna.

Som postdoktor kommer du i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

Din arbetsplats

Vid Avdelningen för funktionsnedsättning och samhälle bedrivs banbrytande teoridriven forskning med fokus på funktionshinder, utifrån neurovetenskapliga, kognitiva, pedagogiska och psykosociala perspektiv. Forskningen utförs i huvudsak på grupper med hörselnedsättning/dövhet, kombinerad syn- och hörselnedsättning, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (t.ex. ADHD) och intellektuell funktionsnedsättning. Vår forskning har särskilt fokus på kommunikation, kognitiva färdigheter, skolfärdigheter och olika former av språk, talade såväl som skrift- och teckenbaserade. Vi studerar både barn- och vuxenpopulationer och forskningen utgår från både en kvantitativ ansats, där vi genom experiment eller korrelationsstudier söker beskriva beteendemässiga, kognitiva och neurala mekanismer, och en kvalitativ ansats, där vi bland annat undersöker upplevelser av levnadsvillkor. Vår internationellt välrenommerade hörselforskning med utgångspunkt i kognitiv hörselvetenskap bedrivs inom ramarna för centrumbildningen Linnécentrum HEAD.

Som avdelning har vi över åren varit framgångsrika att dra till oss externa forskningsmedel; ansökningsarbetet bygger ofta på samarbeten mellan kompletterande kompetenser, internt såväl som med externa partners från våra nationella och internationella nätverk. Vi hoppas nu att du vill bli del av vår framgångsrika forskningsmiljö och bidra med din kompetens för att stärka den ytterligare.

Dina kvalifikationer

För att vara behörig till anställning som postdoktor  har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.

Vi söker dig som har doktorsexamen inom ett ämne av relevans för projektet (t.ex. med inriktning mot funktionsnedsättning och samhälle, kognitiv neurovetenskap, kognitiv psykologi, eller hörselvetenskap) och nyligen publicerade arbeten som inkluderar hjärnavbildning. Du kan också uppvisa dokumenterad skicklighet i analys av funktionella hjärnavbildningsdata. Särskilt meriterande är dokumenterad skicklighet av analys av fMRI-data från populationer med hörselnedsättning eller dövhet samt analys av resting state-data. Det är även särskilt meriterande med dokumenterad erfarenhet av kvantitativ metod och statistisk analys. Dokumenterad erfarenhet av att bedriva forskning med inriktning mot funktionshinder är också särskilt meriterande. Dokumenterad erfarenhet av programmering är meriterande, liksom dokumenterad erfarenhet av att administrera, bedöma och analysera kognitiva eller språkliga tester. Dokumenterade undervisningserfarenhet med inriktning mot kognitiv psykologi, vetenskaplig metod, statistik eller neurovetenskap är även det meriterande. Ett krav är att innehavaren behärskar engelska i tal och skrift.

Du är en person med god förmåga att planera, strukturera och genomföra självständiga arbetsuppgifter. Du har också god samarbetsförmåga.

Om anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

 

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat