arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i förutsättningslös (non-target) analys med masspektrometri

 • Yrkesroll

  Kemist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 juli

 • Sök jobbet senast

  31 augusti

Om jobbet

vid Institutionen för miljövetenskap. (Sista ansökningsdag: 2022-07-06). Förlängd ansökningstid tom 2022-08-31.

Institutionen för miljövetenskap är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fyra enheter med drygt 190 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal från mer än 30 olika länder. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, atmosfärsvetenskap, biogeokemi och ekotoxikologi. Som medarbetare på Institutionen för miljövetenskap blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

Projektbeskrivning

En postdoktor rekryteras för att leda forskningsverksamheten i det nya INQUIRE-projektet. Detta är ett stort Horizon Europe-projekt som inkluderar ett brett konsortium av 20 globala universitet och forskningsorganisationer. Syftet med INQUIRE är att skydda medborgarnas hälsa genom att tillhandahålla kunskap, verktyg och åtgärder som avsevärt förbättrar inomhusluftens kvalitet. Vi kommer att bedriva forskning och utvärdera innovativa åtgärder för att upptäcka och minska farliga kemiska determinanter i hemmen, med fokus på exponering av spädbarn och småbarn i över 200 hem fördelade över 8 länder.

Arbetsuppgifter

Postdoktorn kommer att handledas av professor Jonathan Martin och Dr. Stefano Papazian vid enheten för exponering och effekter, ACES. Den framgångsrika kandidaten kommer att arbeta främst på Science for Life Laboratory (SciLifeLab) med en mångsidig forskargrupp och i samarbete med National Facility for Exposomics. Den främsta uppgiften är att etablera provarbetsflöden och att optimera analytiska förhållanden för detektion och upptäckt av föroreningar med hjälp av GC- och HPLC-Orbitrap högupplöst masspektrometri. Du kommer också att ha ansvaret för att förbereda passiva luftprovtagare för utplacering i hem över hela Europa, och för deras efterföljande extraktion för förutsättningslös kemisk analys (in-house) och toxikologiska analyser (av partners i konsortiet). Du kommer också att delta i att integrera de kemiska och toxikologiska data i en virtuell effektstyrd analys (vEDA), och prioritera okända ämnen för MS/MS-experiment och strukturell bestämning. Postdoktorn förväntas planera, genomföra, tolka och kommunicera forskningen och resultaten.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet inom in vitro-toxikologi och cell-baserade metoder. Tidigare erfarenhet av studier av kemikalieblandningar, molekylärbiologi, HCA-metoder och bildanalys anses vara en stor tillgång. Kandidaternas bifogade projektplan kommer också användas för att ranka de sökande.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde i september 2022 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av Jonathan Martin, tfn 072-146 27 73, jon.martin@aces.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet -  efter två år som postdoktor, vad vill du ha utfört/uppnått?
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Kemist

Lön

Individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat