arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i företagsekonomi

 • Yrkesroll

  Företagskonsulent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 juli

 • Sök jobbet senast

  15 september

Om jobbet

Institutionen för skogsekonomi bedriver verksamhet inom forskning och undervisning inom området cirkulär bioekonomi med fokus på företagsekonomi, naturresursekonomi, nationalekonomi och policy, särskilt med fokus på hållbar utveckling av skogliga naturresurser. Vi bidrar till utbildning vid skogsvetenskapliga fakulteten och är ansvariga för såväl kandidat- och masterprogram som doktorandprogram inom företagsekonomi och nationalekonomi. Institutionen finns på två campus: Ultuna (Uppsala) och Umeå. Vi har en stark forskningsmiljö och goda internationella kontakter; exempelvis ansvarar institutionen för tidskriften Journal of Forest Economics . Institutionen är också en nyckelpartner i Centrum för miljö- och naturresursekonomi tillsammans med Umeå Universitet och står som värd för European Forest Institutes forskningsnätverk Forest Bioeconomy Network.

Institutionen för skogsekonomi

Institutionen för skogsekonomi har en ledig tjänst för postdoc i företagsekonomi, med inriktning mot marknadsutveckling av träbaserad isolering och energibesparingar. Institutionen för skogsekonomi har en lång tradition av forskning om den skogsbaserade bioekonomin. Gruppen har även ett stort kontaktnät och pågående samarbeten med forskare inom Skogsekonomi och Skogsmarknadsanalys.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:

Energiförbrukningen i bostadshus är en av de mest energikrävande sektorerna. Europeiska bostäder behöver minska energibehovet. De flesta sådana förbättringar är dock idag baserade på icke-förnybara material. Denna postdocanställning är kopplad till en internationell studie med partners från Österrike, Italien, Sverige och Turkiet om biobaserade metoder för energilagring och isolering.

Postdoktorn kommer att utföra datainsamling och analyser av värdekedjor och om marknadsutveckling i olika länder. Marknadsaktörers attityder och syn på isolering och energibesparingar kommer att studeras.

Forskningen omfattar kvalitativa intervjuer och enkätstudier. Datamaterialet kommer att analyseras med hjälp av företagsekonomiska metoder. Forskningen kommer att generera en insikt om hållbara affärsstrategier för ökad användning av biobaserad isolering och energilagringsmaterial.

Kvalifikationer:

Den framgångsrika kandidaten har en Ph.D. i Företagsekonomi, Skogsvetenskap med inriktning mot industriutveckling och strategi, Teknik med inriktning mot Industriell Teknik och Management, eller liknande. Eftersom en postdoktorandtjänst är en karriärutvecklande anställning för yngre forskare söker vi i första hand kandidater som avlagt doktorsexamen de senaste tre åren. Erfarenhet inom skogsindustri, träbyggande och hållbar affärsutveckling är meriterande. Kunskap om företagsekonomiska forskningsmetoder värderas högt. Kandidaten måste behärska engelska flytande i tal och skrift och ha utmärkta kommunikationsförmåga. Kandidaten ska trivas med att samarbeta i en grupp, samt visa en gedigen förmåga att självständigt utveckla foskningen.

Placering:

Uppsala

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:

100%

Tillträde:

Oktober 2022, eller enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-09-15.

Till ansökan ska bifogas:


- Ett ansökningsbrev som beskriver din motivering för tjänsten och dina forskningsintressen (max en sida).

– En forskningsvision (max en sida).

- Ett aktuellt CV inklusive publikationslista och muntliga presentationer

- Ett förslag på engelska som beskriver möjliga ansatser för detta projekt (högst 2000 ord, exklusive referenser)

- En lista med minst två referenspersoner och deras kontaktuppgifter

- Kopia av Ph.D. examensbevis och akademiska utskrifter för alla examina

- Två skrivprov som kandidaten anser är relevanta för tjänsten (t.ex. peer-review tidskriftsartiklar publicerade eller underreview)

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Företagskonsulent

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat