arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i Extragalaktiska Astronomi

 • Yrkesroll

  Astronom

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 augusti

 • Sök jobbet senast

  25 september

Om jobbet

vid Institutionen för astronomi. Sista ansökningsdag 2019-09-25.
Institutionen för Astronomi är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten med ca 70 anställda.

Projektbeskrivning

Vi söker en postdoktor inom området kärnkollapssupernovateori. Denna tjänst kommer att vara i samarbete med Dr Angela Adamo och galaxer-gruppen vid Stockholms universitet. Projektet kommer att fokusera på stjärnorna i närliggande galaxer och undersöka hur de bildas och utvecklas.

Arbetsuppgifter

Den utvalda kandidaten kommer att vara en del av galaxgruppsforskningen, med fokus på att koppla stjärnbildningsprocessen till galaktisk dynamik och globala galaktiska egenskaper.

Tjänsten ger också möjlighet att växelverka med den omfattande teoretiska och observationella gruppen, andra beräkningsmässiga astrofysikgrupper och den större astronomi- och fysikgemenskapen vid Stockholms universitet och Oskar Klein Center.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst helst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt läggas vid den sökandes forskningsfärdigheter inom fotojonisationsmodellering, analys av spektroskopi från FUV till NIR samt tidigare erfarenhet av att jobba med 3D-datakuber. Alla kandidater med ett intresse för att studera stjärnbildning med multivåglängds-metoder uppmana dock starkt att söka.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2019-11-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen kan erhållas från Dr. Adamo Angela, angela.adamo@astro.su.se

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner. Referenspersonerna ska skicka rekommendationsbrev separat till fv-2674-19.refletters@astro.su.se

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • Forskningsdeklaration (högst 3 sidor) som beskriver:- tidigare forskningsresultat och forskningsplan, inklusive vad som gör dig lämplig för projektet i fråga
• egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.