arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i bioteknologi

 • Yrkesroll

  Kemist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 november

 • Sök jobbet senast

  11 december

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap arbetar utifrån visionen att förstå, förklara och förbättra världen och samhället vi lever i utifrån ett hälso- och livsvetenskapligt perspektiv. Vi bedriver utbildning, forskning och samverkan inom hälsa, vård och naturvetenskap. Vi har cirka 3100 studenter, 80 doktorander samt ca 500 medarbetare.

Institutionen för kemi och biomedicin har totalt ca 40 medarbetare med verksamhet förlagd till campus i Kalmar. Institutionen är en dynamisk kunskaps- och lärandemiljö som driver utbildning och forskning inom biomedicinsk vetenskap, farmaci, biokemi och kemi.

Vi söker nu en postdoktor med kompetens inom optimering av protein–proteininteraktioner genom riktad evolution och strukturbaserade modelleringsmetoder.

Ämnesområde för befattningen: Bioteknologi

Placeringsort tillsvidare: Kalmar
Anställningens omfattning och tidsperiod: Utgångspunkten vid en anställning som postdoktor är 100 %, minst 6 månader med en eventuellt möjlig förlängning.

Arbetsbeskrivning:

Arbetsuppgifterna består i huvudsak av forskning med fokus på att utveckla nya proteinbaserade molekyler för att blockera virusupptag i celler.

Hemorragiska febrar, kända under namnet blödarfebrar, är en samling allvarliga sjukdomar som orsakas av virus. Dessa drabbar årligen hundratusentals personer, och för närvarande saknas det vaccin och fungerande behandlingar. Själva viruset sprids från djur till människor och förekommer därmed i olika värdar. Blödarfeber är sällsynt i Sverige, men i Sydamerika och Afrika är blödarfebrar däremot vanliga, och utbrott av Ebola, Lassa, och Gula febern är återkommande med stora risker förknippade för befolkningen. Dessa sjukdomar är oftast förbisedda av läkemedelsföretag.

För att infektera humana värdar använder sig dessa virus av cellreceptorer och vi avser för att utveckla ett nytt tillvägagångssätt för att blockera virusets kapacitet att binda till dess nativa receptor. Genom att använda nyutvecklade strukturoptimeringsmetoder, tillsammans med riktad evolution vill vi ta projektet till nästa skede där vi validerar våra utvecklade proteinet för biomedicinska tillämpningar.

Mer information om labbets forskning kan hittas på följande websida: Bjelic Google Scholar

I din anställning förväntas du aktivt delta i institutionens miljö och nätverk såväl internt som externt.

Andra arbetsuppgifter kan omfatta såsom handledning av studenter på forskarlabb. Undervisning och handledning på laborationer omfattande högst 20 % inom grundnivå och avancerad nivå kan ingå i arbetsuppgifterna.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen inom bioteknologi, molekylär biologi, strukturbiologi eller biokemi, eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång.

Projektet är interdisciplinärt där erfarenhet av biokemiska metoder (proteinuttryck, molekylärbiologi, riktad evolution, FACS, yeast display), strukturbiologi med avseende på protein–proteininteraktioner och inslag av proteinmodellering med Rosetta söks efter. Flytande engelska kunskaper är ett krav och svenska kunskaper till en fördel.

Sökande får inte tidigare varit anställd som postdoktor under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid Linnéuniversitetet.

Bedömningsgrunder

Dokumenterad erfarenhet av forskning inom ovan specificerade forskningsområden och behörighetskrav. Arbetet sker i en forskargrupp varför samarbetsförmåga och flexibilitet tillmäts stor betydelse.

När universitetet anställer nya medarbetare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Välkommen med din ansökan senast den 11 december 2022
Ansökan ska innehålla:
 • CV, med kontakt (e-mail och telefonnummer) för två referenser
 • Examina (PhD, Master’s)
 • Ett personligt brev som redogör för ens kvalifikationer till arbetet i projektet
 • Publikationslista

Kontaktpersoner:

Prefekt: Anna Asplund, anna.asplund@lnu.se
Forskningsledare: Sinisa Bjelic, Sinisa.Bjelic@lnu.se                        
HR-partner: Stina Andersson, stina.andersson@lnu.se

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Kemist

Lön

Lön efter överenskommelse

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat