arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i Bioelektronik för övervakning av växtfysiologi

 • Yrkesroll

  Fysiker

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 juni

 • Sök jobbet senast

  20 juli

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som
Postdoktor i Bioelektronik för övervakning av växtfysiologi med placering vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping

Ämnesområde för anställningen

Vid Laboratoriet för organisk elektronik (LOE) utforskar vi elektroniska och optiska egenskaper hos organiska halvledarmaterial, biomaterial från skogen samt organiska hybridsystem. Av särskilt intresse är att använda kopplingen mellan elektroniska och joniska laddningar för tillämpningar inom energi, ”internet-of-things”, hälsovård och biologi. Våra forskningsteman omfattar syntes, materialvetenskap, teori och modellering, komponentfysik, nanoteknik, bioteknik och systemdesign. Verksamheten täcker allt ifrån ren grundforskning till kommersialisering, där forskningsprojekten som ligger närmare slutanvändare och kommersialisering utförs i nära samarbete med RISE Acreo. 

LOE omfattar för närvarande över 100 forskare och forskarstuderande uppdelade i 11 enheter, var och en ledd av en ansvarig forskningsledare. Läs mer: www.liu.se/loe

Postdoktorn kommer att arbeta i LOE gruppen Electronic Plants under ledning av biträdande universitetslektor Eleni Stavrinidou. Electronic Plants gruppen syftar till det elektroniska gränssnittet med levande växter. Forskningen fokuserar på utveckling av växtbaserade biohybridsystem och bioelektroniktekniker för övervakning och kontroll av växtfysiologi. Läs mer på: https://liu.se/en/research/electronic-plants 

Arbetsuppgifter

En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

Postdoktorn kommer att utveckla organiska bioelektroniska sensorer för övervakning av växtfysiologi. Sensorerna baseras på konjugerade-polymerbaserade elektroder och organiska elektrokemiska transistorer. Postdoktorn kommer integrera komponenter i växtmodellsystem samt utföra studier relaterade till växtens svar på miljö-faktorer och stress. Postdoktorn kommer att ansvara för att odla och ta hand om växter i våra kontrollerade tillväxtanläggningar. Forskningen har tvärvetenskaplig inriktning och involverar material-komponentens karaktärisering och integration i växten. Postdoktorn kommer att samarbeta nära med medarbetare specialiserade på växtbiologi och elektrofysiologi

Behörighet

Behörig till anställning som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång.

Den sökande bör ha en doktorsexamen och gedigen vetenskaplig bakgrund inom tillämpad fysik, elektroteknik, bioteknik eller neurovetenskap. Erfarenhet av följande är mycket meriterande: mikrofabrikation, konjugerade polymerer, bioelektroniska komponenter, biokemi, biologi, elektrofysiologi, signalbehandling, kretsdesign. Den sökande ska vara driven, kreativ, mycket självmotiverad med utmärkt problemlösningsförmåga. Den sökande ska kunna arbeta effektivt både individuellt och tillsammans med andra forskare i ett tvärvetenskapligt sammanhang. Den sökande ska ha mycket god kommunikationsförmåga och mycket god kunskap i engelska både muntligt och skriftligt.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Förordnandetid

En postdoktor får anställas tills vidare dock längst två år. Anställningen får förlängas om det finns särskilda skäl.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan. 

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 20 juli 2020. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Lika villkor

Flertalet av våra postdoktorer inom institutionen är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Fysiker

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat