arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i att avgränsa jordens klimatkänslighet

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Meteorolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 november

 • Sök jobbet senast

  21 januari

Om jobbet

vid Meteorologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2019-01-21.

Projektbeskrivning

Jordens temperaturökning som svar på ökande koldioxid är själva nyckeln till att förstå forntida klimatförändringar och att förutspå framtida klimatet, men tyvärr återstår betydande osäkerheter kring detta. Den senaste IPCC rapporten anger ett sannolikt span från 1.5 till 4.5 grader global jämviktsklimatkänslighet (ECS) för en fördubbling av atmosfärisk CO2, men med upp till 10 procent sannolikhet för att den ligger över 6 grader. Det är stora risker som är förknippade med en hög jämviktsklimatkänslighet.

Det är syftet med det femåriga highECS European Research Council (ERC) Consolidator Grant-projektet att avgränsa risken för att jordens klimatkänslighet är väldigt hög. Projektet har ett starkt fokus på vad jordens förflutna kan lära oss, och syftar till att förstå huruvida klimatmodeller saknar viktiga återkopplingsmekanismer, med det övergripande målet om fysikalisk förståelse av problemet. Projektet är tänkt, men inte begränsad till, att fortlöpa längs tre övergripande teman:

1) Konfrontera idéer som talar för hög ECS med jorden's förflutna. Här blir en toppmodern klimatmodell förändrat så att den uppvisar olika extrema molnåterkopplingar, som i sin tur kan jämföras med såväl historiska som prehistoriska varma och kalla klimat med det yttersta målet att avgränsa ECS.

2) Tid- och tillståndsberoende återkopplingar. Här försöker vi bygga den fysiska grunden för hur återkopplingsmekanismer kan vara olika i varmare eller kallare klimat (state-dependent feedback), och vi kommer att sträva efter att kvantifiera hur mönstren av havsytans uppvärmning som uppstår när klimatet är ute av jämvikt i sin tur kan påverka jorden's strålningbilans (time-dependent feedback).

3) Felande återkopplingsmekanismer i klimatmodeller. Modeller har typisk starka positiva tropiska infraröda återkopplingar, men de underskattar systematiskt det infraröda emissionen till rymden - som har observerats från satelliter - relaterade till naturliga variationer i yttemperaturen. I den här delen kommer vi att testa idéer till varför detta kan vara fallet och relatera dessa kortsiktiga variationer till de långsiktiga klimatkopplingarna. 

Ansökningar kan avse att arbete längs ett eller flera av dess teman, eller på annat vis bidra till projektets övergripande målsättning. Som verktyg kan kandidater till exempels tillgå globala klimatmodellen MPIESM1.2 och den globala molnupplösande ICON modellen som går att köra på svenska superdatorer, men man är på inget sätt begränsat att använda dessa.

Arbetsuppgifter

Här söker vi en eller två forskare som vill arbeta inom highECS projektet. Personerna förväntas bedriva forskning som bidrar till att uppnå projektets målsättning.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Se länk till fullständig annons nedan.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid två år med möjlighet till förlängning inom projektet. Tillträde under vinter eller våren 2019 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av Thorsten Mauritsen, thorsten.mauritsen@misu.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Lediga jobb.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.