Postdoktor i astronomi

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Astronom

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 december

 • Sök jobbet senast

  31 januari

Om jobbet

vid Institutionen för astronomi. Sista ansökningsdag: 2018-01-31.

Institutionen för astronomi vid Stockholms universitet inbjuder till ansökningar för en anställning som postdoktor inom Supernova: Vi söker kandidater till en anställning som postdoktor med inriktning mot simuleringar av supernovors kärnkollaps. Postdoktorn kommer att samarbete med dr. Evan O’Connor, och arbetet kommer att ha starkt fokus på att utveckla, köra och analysera storskaliga datorsimuleringar. 

Arbetsuppgifter

Postdoktorn kommer att delta i forskargruppens modellering av kärnkollapssupernovor. Postdoktorn kommer delvis att förädla gruppens algoritmer för neutrinotransport och metoder för neutriners mikrofysik. Postdoktorn kommer också att ges tillfälle att samarbeta med teoretiska och observationella supernovagrupper, andra beräkningsastrofysikgrupper samt astronomi- och fysikgrupper i stort vid Stockholms universitet och Oskar Klein-centret.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd helst högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen kan lämnas av Evan Patrick O'Connor, evan.oconnor@astro.su.se.

Fackliga företrädare

Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2 referenspersoner
Viktigt: Referenspersonerna ska senast den 31 januari 2018 skicka rekommendationsbrev via e-post till: fv-4099-17.refletters@astro.su.se och på ämnesraden anges SU FV-4099-17 + sökandes namn.

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – hos oss ger utbildning och forskning resultat.