arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i arkeologi

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 februari

 • Sök jobbet senast

  15 mars

Om jobbet

vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur. Sista ansökningsdag: 2021-03-15.

Institutionen för arkeologi och antikens kultur är Sveriges största arkeologiska miljö och är sedan 2006 utsett till ett av universitetets ledande forskningsområden. Institutionen består av sju enheter: arkeologi, arkeologiska forskningslaboratoriet, osteoarkeologiska forskningslaboratoriet, antikens kultur och samhällsliv, numismatiska forskningsgruppen, centrum för evolutionär kulturforskning, samt centrum för paleogenetik. Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning inom ett flertal fält.

Projektbeskrivning

Den aktuella anställningen är knuten till enheten arkeologi som bedriver undervisning och forskning inom arkeologins hela kronologiska fält, från stenålder till samtid, med huvudsaklig inriktning mot Norden och övriga Nordeuropa.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består i huvudsak av egen forskning samt initiering av externt finansierade forskningsprojekt. Dessutom förväntas innehavaren i viss utsträckning (max 20 %) undervisa på grund- och/eller avancerad nivå.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen i ett för anställning relevant ämne eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. 

Bedömningsgrunder

Doktorsxamen i arkeologi eller motsvarande ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet visad genom egen forskning och vetenskaplig publicering. Stor vikt fästs vid den sökandes forskningsplan. Även erfarenhet av initiering, planering och ledning av forskning tillmäts betydelse. Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att samarbeta och i övrigt vara lämplig för att fullgöra tjänsten. Kunskaper i svenska eller annat skandinaviskt språk är en merit.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2021-05-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Mats Burström, tfn 08-16 20 95, mats.burstrom@ark.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2 referenspersoner, vänligen uppge namn, e-postadress och telefonnummer

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • forskningsplan (max 20 000 tecken inklusive blanksteg, men exklusive eventuella litteraturreferenser)
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Individuell lönesättning Friskvård 2.500 kr/år

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Dagtid, anställning i två år Heltid