arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i arkeologi eller historia

 • Yrkesroll

  Historiker, forskare

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 oktober

 • Sök jobbet senast

  15 november

Om jobbet

vid Historiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-11-15.

Anställningen är finansierad genom Centrum för maritima studier (CEMAS) som är ett samarbete mellan Stockholms universitet (SU) och Statens maritima och transporthistoriska museer och ingår i forskningsprogrammet ”Den glömda flottan”. Anställningen kommer, beroende på postdoktorns ämnestillhörighet, att placeras vid en av de SU-institutioner som ingår i CEMAS-samarbetet: Historiska institutionen eller Institutionen för arkeologi och antikens kultur.

Arbetsuppgifter

Forskningsprogrammet Den glömda flottan avser att kartlägga, dokumentera och beforska det världsunika historisk-arkeologiska material som utgörs av de sjunkna skeppen från den seglande svenska örlogsflottan från tiden cirka 1450–1850. Programmet kombinerar flera ämnesperspektiv: arkeologi, etnologi, historia samt kulturarvsstudier.

Den aktuella anställningen omfattar att inom programmet aktivt deltaga i programmets gemensamma verksamheter samt bedriva egen forskning om den seglande svenska örlogsflottan, utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv och med användande av ett mångsidigt källmaterial av skiftande karaktär och proveniens. Den sökande ska därför ha förmåga att koppla samman skriftliga källor, arkeologiska fynd och det maritima kulturarvets lämningar på ett innovativt sätt.

Anställningen kan inbegripa undervisningsåtaganden och annan institutionstjänstgöring, dock ej till större omfattning än 20 procent av arbetstiden.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig skicklighet visad genom egen forskning samt vid den sökandes forskningsplan. Stor vikt kommer även att fästas vid den sökandes lämplighet för tjänsten visad genom kännedom om den aktuella perioden, tidigare erfarenhet av liknande arbete och samarbetsförmåga.

Examina och övriga meriter ska vara väl dokumenterade.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2021-01-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Leos Müller, föreståndare för Centrum för maritima studier, leos.muller@historia.su.se, tfn 070 0434513.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (max 10 000 tecken, inklusive mellanslag) som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 5 arbeten) samt en kort motivering till urvalet (högst 100 ord per publikation)
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Historiker, forskare

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat