arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i arbetsterapi

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 november

 • Sök jobbet senast

  16 december

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) omfattar en bred verksamhet inriktad mot samhälls- och välfärdsfrågor. Ur dessa perspektiv studerar vi olika skeenden och utmaningar i livet. Vår utbildning och forskning håller hög kvalitet och sätter människan och samhället i centrum.
Hos oss är samverkan mellan utbildning, forskning och det omgivande samhället en förutsättning för framgång.
Läs mer https://liu.se/organisation/liu/isv

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som Postdoktor i arbetsterapi med inriktning mot återgång i arbete för personer med långvarig smärta med placering vid avdelningen för arbetsterapi vid Instutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) som från årskiftet kommer att tillhöra Institutionen för Hälsa, Medicin och Vård (HMV). 

Arbetsuppgifter

En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

Anställningen som postdoktor genomförs inom projektet SWEPPE ” a Sustainable WorkEr. An innovative digital support for Persons with chronic Pain and their Employers ”. Projektets bakgrund är att omkring 20% av den europeiska befolkningen rapporterar måttlig till svår långvarig smärta som påverkar hälsa och ofta förmågan att arbeta. Efter genomgången rehabilitering känner sig personerna ofta rustade att återgå i arbete men de stöter ofta på hinder som brist på kunskap och förståelse från sin arbetsgivare och arbetsmiljö. Det övergripande målet med detta projekt är att utveckla och utvärdera ett digitalt stöd, kallat SWEPPE, för patienter med långvarig smärta och deras arbetsgivare för att öka en hållbar återgång till arbete under det första året efter genomgånget multimodalt rehabliteringsprogram (MMR).

Behörighet

Behörig till anställning som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Din bakgrund kan vara såväl från hälso- och sjukvården som teknikområdet.

Erfarenheter och vetenskaplig publicering inom rehabilitering vid långvarig smärta eller sjukdomar/tillstånd i rörelseorganen, utveckling av digitala plattformar och/eller forskning kring socialförsäkringssystemet är meriterade likaså värderas självständighet och projektledning av forskningsprojekt högt. Andra erfarenheter av samarbete med företag för utvecklande av digitala plattformar är meriterande, likaså erfarenheter av medskapande forskningsdesign tillsammans med brukare och andra samverkansaktörer.

Anställningen ställer krav på att du som sökande har förmåga att strukturera ditt arbete, att du kan vara drivande i processer, att du kan samarbeta och samtidigt vara självständig. Att du har en förmåga till att skapa kontakter med andra, tar initiativ och att du har en personlig samt professionell mognad. Som sökande ska du ha god förmåga att kunna uttrycka dig på engelska i tal samt mycket god förmåga att kunna hantera engelska i skrift.

Förordnandetid

En postdoktor får anställas tills vidare dock längst två år. Anställningen får förlängas om det finns särskilda skäl.

Tillträde

Enligt överenskommelse 

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan. 

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 16 december 2019. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Lika villkor

Flertalet av våra postdoktorer inom Institutionen för samhällss- och välfärdsstudier är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.