arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor i algebraisk geometri

 • Yrkesroll

  Matematiker

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 november

 • Sök jobbet senast

  20 december

Om jobbet

vid Matematiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-12-20.

Matematiska institutionen vid Stockholms universitet har 38 lektorer och professorer, indelade i tre avdelningar: Matematik, Matematisk statistik och Beräkningsmatematik. På avdelningen för matematik bedrivs forskning i en mängd olika grenar av ren matematik, såsom algebra, analys, kombinatorik, geometri, logik och topologi.

Institutionen har en stor och aktiv forskningsgrupp i algebra, geometri och topologi. Gruppen har ett nära samarbete med motsvarande grupp vid KTHs matematiska institution, vilken är inom gångavstånd.

Projektbeskrivning

Institutionen söker en postdoktor. Vi önskar sökande som arbetar inom algebraisk geometri, där detta område ska tolkas brett, och inkluderar aritmetisk geometri. Särskild uppmärksamhet kommer att ges till kandidater med expertis i studiet av härledda kategorier eller i algebraisk geometri över andra kroppar än de komplexa talen. Anställningen kommer att finansieras av Sofia Tirabassis KAW-bidrag Derived Categories in Positive Characteristic.

Arbetsuppgifter

Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att forska. Anställningen inkluderar också en viss mängd undervisning (upp till 20 %), vilket kan inkludera handledning. Den anställde förväntas delta i institutionens aktiviteter, t.ex. genom att hålla föredrag i institutionens regelbundna seminarier.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Under anställningsprocessen så kommer, vid bedömningen, särskild vikt läggas vid den vetenskapliga skickligheten. Särskild vikt kommer också läggas på kandidatens potential att interagera med den projektansvarige samt övriga medlemmar i forskningsgruppen Algebra, geometri, topologi och kombinatorik. De sökande förväntas kunna uttrycka sig flytande på engelska både i tal och skrift, och ha god kommunikationsförmåga samt social förmåga.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2021-07-01 eller enligt överenskommelse. Vi har förståelse för att detta är speciella tider och vi kommer försöka anpassa startdatumet till den som erbjuds tjänsten så långt det går.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information om tjänsterna kan fås från Sofia Tirabassi, tirabassi@math.su.se.

Generella frågor kan även ställas till avdelningsföreståndaren Jonas Bergström, jonasb@math.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner.
Viktigt: Dina referenspersoner ska skicka rekommendationsbrev till oss senast 2020-12-20 till adressen postdoc-apply@math.su.se, och skriva följande i ämnesraden: SU FV-4192-20 + namn på den sökande.

Därtill ska följande dokument bifogas:

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Matematiker

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat