arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor husdjursforskning - alger och metanutsläpp

 • Yrkesroll

  Jordbruksforskare

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 september

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap är en institution som tillhör både fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH) och fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ). Inriktningen är på tillämpad forskning, med ett helhetsgrepp om både växtodlings- och husdjursfrågor. Fokus ligger på grovfoderbaserad mjölkproduktion. Ett 30-tal personer är anställda vid institutionen.

Till institutionen – med lokaler på Campus – hör också en forskningsstation, Röbäcksdalen, som är en del i SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science). Forskningsstationen finns nära centrala Umeå och har såväl en modern forskningsladugård, med cirka 120 mjölkkor, som goda faciliteter för fältförsök.

Mer information om institutionen finns på www.slu.se/njv

Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap söker en postdoktor inom husdjursforskning, för projekt rörande alger och metanutsläpp.

Denna postdoktoranställning inom husdjursforskning kommer att ha koppling till två olika projektet: "Svenska alger i foder till mjölkkor ger mindre metanutsläpp (SEAFEED)" och ”Effekt av alger på kors metanavgång (SEASOLUTIONS)”.

Arbetsuppgifter:

Den tropiska algen A. taxiformis har visat sig ha unika förutsättning att minska utsläppen av metan från idisslare. Att importera eller odla tropiska alger är inte en hållbar strategi för att minska lantbrukets klimatpåverkan. Alger runt Sveriges kust innehar sannolikt likvärdig potential att minska utsläppen av metan. I SEAFEED och SEASOLUTIONS vill vi kartlägga den här potentialen och förutsättningarna för en ekonomisk hållbar produktion av alger som fodertillskott för att minska lantbrukets klimatpåverkan. SEASOLUTIONS är ett EU finansierat samarbetsprojekt och ger möjligheter till internationalisering. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att genomföra experimentellt arbete med alger som fodertillsats både på laboratoriet, men också med mjölkkor i vår försöksladugård.   

Kvalifikationer:

Det krävs en doktorsexamen inom området ämnesomsättning hos djur eller annat relevant ämne. God kunskap om utfodring av idisslare och erfarenhet av statistiska analyser krävs. Du måste behärska engelska både skriftligt och muntligt. Vi söker en mycket motiverad person som är intresserad av en fortsatt akademisk karriär med inriktning på forskning och undervisning.

Vid bedömningen av ansökningarna till den utlysta tjänsten kommer särskild tonvikt att läggas på
(1) den sökandes vetenskapliga kunskaper i husdjursvetenskap,
(2) förmågan att utveckla sin egen forskningsinriktning om idisslares ämnesomsättning vid sidan av den pågående forskningen inom gruppen, och
(3) förmågan att kommunicera med branschen.

Vi kommer också att ta hänsyn till den sökandes personliga egenskaper och lämplighet, likaväl som tidigare erfarenhet inom ämnesområdet, jämfört med generella ämneskunskaper. Förmågan att arbeta konstruktivt i en mindre grupp och att ta egna initiativ är också mycket viktigt.

Placering:

Umeå

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:

100 %

Tillträde:

2021-02-01

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-09-30

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Jordbruksforskare

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat