arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor geomikrobiologi

 • Yrkesroll

  Geokemist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 november

 • Sök jobbet senast

  10 januari

Om jobbet

vid Institutionen för geologiska vetenskaper. Sista ansökningsdag: 2020-01-10.

Stockholms universitet är ett av de ledande europeiska universiteten i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Universitetet har mer än 33 000 studenter, 1600 doktorander och 5500 anställda, som är verksamma inom det naturvetenskapliga och humanvetenskapliga området. Institutionen för geologiska vetenskaper är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten med cirka 70 anställda och 1000 studenter per läsår. Undervisning sker på kandidat, master och doktorandnivå. Institutionen bedriver forskning inom ett flertal områden inom marin geologi, geokemi och klassisk geologi.

Projektbeskrivning

Vi söker en postdoktor i geomikrobiologi. Anställningen är inriktad på att studera kärnbildning och tillväxt av karbonatmineraler i samspel med olika organiska ämnen och spårämnen, såsom sällsynta jordartsmetaller.

Arbetsuppgifter

Som postdoktor kommer du bedriva forskning genom användning av expertis inom mikroskopi (SEM-EDS, TEM, konfokalmikroskopi) och kemiska analyser (XRD, stabila isotoper, HPLC, GC).

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. I urvalsprocessen kommer särskild vikt fästas vid vetenskaplig skicklighet med fokus på expertis inom mikroskopi (SEM-EDS, TEM, konfokalmikroskopi) och kemiska analyser (XRD, stabila isotoper, HPLC, GC). Projektet behöver en självständig person som tar initiativ, drivs av nyfikenhet, trivs med nätverkande och är bekväm i användandet av tvärvetenskapliga metoder.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2020-03-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av Christophe Dupraz, christophe.dupraz@geo.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev (högst 1 sida)
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 2 sidor) som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen (ej obligatoriskt, men krav att du avslutat din doktorsexamen före anställningens början)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.