arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor

 • Yrkesroll

  Kemist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 oktober

 • Sök jobbet senast

  25 november

Om jobbet

vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi. Sista ansökningsdag:  2019-11-25.

Klimat och miljö är ett av Stockholms universitets starkaste forskningsområden. Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) har 200 forskare, doktorander och teknisk/administrativ personal. Vår forskningsorienterade institution har ungefär 30 postdocs och 50 doktorander från hela världen. 

Projektbeskrivning

Stora mängder av aerosoler från Subsahariska Afrika (SSA) påverkar det regionala klimatet och orsakar fler än en halv miljon dödsfall årligen. En huvudsaklig källa är de årliga storskaliga savannbränderna. Förutom detta orsakar utsläpp från urbaniseringen en försämrad luftkvalitet. Trots detta är aerosolernas kvantitativa påverkan osäker. En huvudanledning är att SSA är understuderat: antalet markbaserade observationer är få jämfört med andra kontinenter. Inom ramen för det här projektet kommer vi att bidra till att förbättra förståelsen av källorna, de atmosfäriska transformationerna samt sänkorna för kol-baserade aerosoler (t.ex. sot, ’black carbon’).  

Arbetsuppgifter

Undersökningar av kol-baserade aerosoler med kemiska och isotopverktyg, men även analys av gaser, t.ex. kolmonoxid. det finns prover insamlade över flera år från både urbana och receptorstationer.  Projektet erbjuder möjligheter att påverka inriktning och metodologi för forskningen som kommer att bedrivas, inklusive fältarbete.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Kompetens för att samarbeta i grupp och erfarenhet av att skriva vetenskapliga texter är krav.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. 

Vi söker en person med avslutad forskarutbildning inom t. ex. miljövetenskap, geovetenskap eller biologi. Erfarenhet inom aerosolkemi/fysik, isotoptekniker samt kemisk karakterisering av organiska ämnen i miljön samt fältprovtagning är meriterande. Stor vikt läggs vid sökandes färdigheter inom området, förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt, initiativförmåga och visad självständighet, kapacitet att arbeta tillsammans med andra. Utvärderingen kommer baseras på relevans av tidigare forskning, utbildning och erfarenhet, kvalitet och ambition i tidigare forskning, referenser, ett brev som motiverar den sökandes intresse för tjänsten, samt intervjuer.  

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse. 

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av Dr August Andersson, august.andersson@aces.su.se, eller enhetschef Marcus Sundbom, marcus.sundbom@aces.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.