arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor

 • Yrkesroll

  Miljökemist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 oktober

 • Sök jobbet senast

  24 november

Om jobbet

vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi. Sista ansökningsdag: 2019-11-24. 

Klimat och miljö är ett av Stockholms Universitets starkaste forskningsområden. Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) har ungefär 200 forskare, doktorander och teknisk/administrativ personal. 

Projektbeskrivning

Stora mängder av kol och kväve från tinande permafrost transporteras ut över den östsibiriska kontinentalsockeln som hyser två tredjedelar av jordens marina permafrost. I detta system har kolet länge varit i fokus för forskningen vid Stockholms universitet, medan kunskapsläget kring kvävet är kringgärdat av större osäkerheter. Kvävets kretslopp kan påverka växthusgasbudgeten (1) direkt, genom utsläpp eller fixering av kvävedioxid (N2O), samt (2) indirekt, eftersom kol- och kvävekretsloppen är sammankopplade och kväve är en av de faktorer som begränsar primärproduktionen i Norra Ishavet. 

Arbetsuppgifter

I det här projektet kommer vi att mäta flödena av N2O mellan hav och atmosfär, identifiera potentiella källor, samt kvantifiera processer i kvävekretsloppet över den Östsibiriska kontinentalsockeln. Inom anställningen ryms deltagande i en fältkampanj till studieområdet och inkubationsexperiment med toppmoderna molekylspecifika isotopmetoder. Vår forskargrupp har omfattande erfarenhet av analys av växthusgaser, molekylspecifik isotop- och biomarkörsanalys, samt tillgång till stora databaser och prover från regionen.

Behörighetskrav 
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Vi söker en högt motiverad person med avslutad doktorandutbildning inom t.ex. miljövetenskap, geovetenskap eller biologi. Erfarenhet av mätningar av växthusgaser, isotop- och kromatografiska tekniker och fältprovtagning är meriterande. Kompetens att samarbeta i grupp och gedigen erfarenhet av att skriva vetenskapliga texter är krav.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Urval görs med hänsyn till de sökandes bedömda förmåga att framgångsrikt utföra forskningsprojektet. Särskild vikt läggs vid sökandes kunskap och kunnighet inom området, förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt, analytiska förmåga, kreativitet, initiativförmåga och visad självständighet, kapacitet att arbeta tillsammans med andra. Utvärderingen kommer baseras på relevans av tidigare forskning, utbildning och erfarenhet, kvalitet och ambition i tidigare forskning, referenser, ett brev som motiverar den sökandes intresse för tjänsten samt intervjuer.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.  

Kontakt

Upplysningar lämnas av Dr Birgit Wild, birgit.wild@aces.su.se, eller enhetschef Marcus Sundbom, marcus.sundbom@aces.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.