arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor – klimateffekter av brukade och naturliga svenska skogar

 • Yrkesroll

  Ekolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 december

 • Sök jobbet senast

  1 februari

Om jobbet

Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Det pågår en intensiv samhällsdebatt om skogsbrukets roll som leverantör av en mängd ekosystemtjänster inklusive virkesproduktion, biologisk mångfald och klimatnytta. Denna debatt är baserad på inkomplett information om hur dessa ekosystemtjänster levereras under en full rotationsperiod i brukade skogar jämfört med en jämförbar tidsskala i skogar som utsatts för störning i samband med naturliga skogsbränder. Vi söker en ny post doc för att arbeta inom ett interdisciplinärt projekt som undersöker och jämför ekosystemtjänster i brukade och naturliga skogar. Projektet kommer att fokusera på två parallella kronosekvenser (skogliga åldersgradienter); en brand- och en skötselgradient i området kring Arvidsjaur, i norra Sverige. Post doc-tjänsten kommer fokusera på flera, sällan studerade, effekter skogar kan ha på klimatet, inklusive att kvantifiera utbytet av metan och lustgas, samt albedo. Tjänsten kommer också att vara fokuserad kring att skriva en översiktsartikel och/eller genomföra en meta-analys av litteraturen som ligger till grund för vår nuvarande kunskap om skogliga effekter på markens kol, metan, lustgas och albedo i boreala skogar. Tjänsten kommer att komplettera andra projektmedlemmar arbete med skogliga kollager, kolflux och biodiversitet.

Institutionen skogens ekologi och skötsel består av ungefär 100 personer varav 11 är professorer. Vårt uppdrag är att verka för ökad förståelse av skogliga ekosystem och de processer som driver dessa, samt att vidareutveckla principerna för hur skogsekosystem bäst kan förvaltas. För mer information om institutionen se: http://www.slu.se/institutioner/skogens-ekologi-skotsel/

Huvudhandledaren för den postdoktorala forskaren kommer vara Michael Gundale (SLU, Umeå), med biträdande handledare Marie-Charlotte Nilsson och Maja Sundqvist vid SLU och Dan Metcalfe vid Umeå universitet

Arbetsuppgifter:

Vi söker en postdoktoral forskare som ska genomföra upprepade mätningar av metan- och N2O-flux, och kvantifiera albedo, samt skriva en review-artikel/meta-analys. Inom projektet finns också ytterligare utrymme för att utveckla underprojekt.  

Kvalifikationer:

Vi söker en motiverad och entusiastisk person med god kommunikationsförmåga både i tal och skrift. Kandidaten måste ha en examen på doktorsnivå (PhD). Vi söker en kanditat med god social förmåga och som arbetar bra i grupp. Den ideala kanditaten har redan erfarenhet av gasfluxmätningar i mark och av att bearbeta och analysera denna typ av data. Om direkt erfarenhet saknas, söker vi en kanditat som har möjlighet och intresse att lära sig dessa tekniker. Vi önskar också en kanditat som har förmågan att skriva en vetenskaplig översiktsartikel eller genomföra en meta-analys som fokuserar på växhusgasflux i brukade och naturliga boreala skogar. Kunskap inom skogsvetenskap, ekosystemsekologi, och/eller biogeokemi är högst önskvärt. Eftersom postdoktorala tjänster är karriärutvecklande tjänster för juniora forskare, söker vi främst kandidater med en doktorsexamen som är maximalt tre år gammal.

Placering:

Umeå

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning

Omfattning:

100%

Tillträde:

Vinter eller vår 2022

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-02-01.

Dokument som ska bifogas ansökan: Ansökan ska innehålla följande dokument skrivna på engelska: 1) ett personligt brev där du beskriver dig själv och varför du passar för projektet; 2) ett CV som beskriver din utbildning, publikationer och relevant arbetslivserfarenhet, och 3) namn och kontaktinformation till minst tre referenser; 4) Examensbevis doktorsexamen (PhD).

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Ekolog

Lön

Enligt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat