arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor (2 år) inom visualisering och lärande

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 februari

 • Sök jobbet senast

  26 mars

Om jobbet

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik anställer en postdoktor inom ett forskningsprojekt om visualisering och lärande inom området atmosfärs- och rymdfysik.

Anställningen avser 100% under två år med tillträde 1 september 2023, eller enligt överenskommelse.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter

På NMD bedrivs undervisning och forskning kring lärande inom naturvetenskap, teknik och matematik (https://www.umu.se/institutionen-for-naturvetenskapernas-och-matematikens-didaktik/forskning/umser/, Umeå Science Education Research). https://curiosum.umu.se/, där en stor del av arbetet kommer att bedrivas, är ett publikt science center där en domteater ger unika möjligheter till visualisering av vetenskapliga data, och inrymmer även annan infrastruktur för att utforska och upptäcka vetenskap och teknik under interaktiva former. Curiosum är en del av ett nationellt projekt kring vetenskaplig visualisering i immersiva miljöer, Wisdome. Vid Institutionen för fysik, som också bidrar till forskningsmiljön, studerar gruppen inom rymdfysik naturligt förekommande plasmer i solsystemet, särskilt interaktionen mellan solen och jordens magnetfält. Även EISCAT bidrar. Deras huvudkontor ligger vid Institutet för rymdfysik i Kiruna som bedriver forskning inom sol- och rymdvetenskap. 

I forskningsprojektet VisA (Visualisation of the Atmosphere) används data från flera datakällor för att visualisera rymden nära jorden. EISCAT3D, är en radaranläggning som just nu byggs på tre platser i norra Sverige, Finland och Norge. EISCAT använder sig av radarteknik för att samla in data från atmosfär och jonosfär. Andra datakällor är observationer från satelliter eller från jorden. Datamängderna ger information om de komplexa systemen i atmosfären och interaktionen mellan solen och jorden, t.ex. norrsken, rymdväder, meteorincidenter och klimatfrågor. I projektet kommer denna information att göras tillgänglig genom metoder för interaktiv visualisering, och ge både forskare och allmänheten möjlighet att utforska de fenomen och processer som kännetecknar interaktionen mellan solen och jorden. Målet med projektet är att ta fram nya sätt att visualisera rymdfysik, särskilt norrsken, som stimulerar intresse och lärande i naturvetenskap och teknik, särskilt för unga människor. Till ett science center som Curiosum kommer besökare i alla åldrar och utforskar naturvetenskap och teknik. Allmänheten besöker ofta ett science center där vuxna och barn tillsammans, t ex en familj, kan utforska och upptäcka vetenskapliga fenomen och processer. Skolklasser besöker science center tillsammans med lärare där besöket ofta sker genom pedagogledda aktiviteter som innehållsmässigt kan belysa olika ämnesområden. 

Postdoktorsprojektet handlar om att undersöka hur vetenskaplig visualisering av processerna i interaktionen mellan solen och jorden i en immersiv miljö, kan skapa intresse och lärande inom naturvetenskap och teknik. 

De specifika uppdragen inom projektet beror delvis på den sökandes kompetens och intresse men några exempel på forsknings- och arbetsuppgifter inom projektet är att i samarbete med andra forskare, t ex inom rymdfysik, ta fram relevanta aktiviteter för immersiv visualisering för domteater kring norrsken och rymdfysik, identifiera vetenskapliga narrativ och genomföra studier av användarupplevelser kring lärande och intresse (kognitiva och affektiva aspekter) av norrsken och rymdfysik och presentera resultat på vetenskapliga konferenser och i tidskrifter. 

Kvalifikationer

För att anställas med stöd av postdoktoravtalet krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

För att anställas med stöd av postdoktoravtalet bör främst den komma ifråga som har avlagt examen enligt föregående stycke för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/ uppdrag. Postdoktor som ska undervisa eller handleda ska ha relevant högskolepedagogisk utbildning.

Vi söker dig som har doktorsexamen som inkluderar utbildningsvetenskap, beteendevetenskap eller annat relevant område som innebär datainsamling från människor, såväl kvantitativa som kvalitativa data. Du har också en relevant utbildning och kunskaper inom naturvetenskap som inkluderar ämnesområdet i projektet, t ex rymdfysik eller geofysik. Vidare har du förmåga att arbeta självständigt såväl som en del av ett tvärvetenskapligt team av junior- och seniorforskare och har en mycket god samarbetsförmåga. Dina kunskaper i muntlig och skriftlig engelska är mycket goda. Du har ett genuint intresse av tvärvetenskaplig forskning och att göra vetenskapliga resultat tillgängliga för allmänheten. Stor vikt läggs vid personlig kompetens och lämplighet. 

Erfarenhet av undervisning och att utveckla undervisningsmaterial inom naturvetenskap, erfarenhet av visualisering och lärande, gärna i immersiva miljöer, och erfarenhet av att knyta nätverk och arbeta med forskare inom flera olika ämnesområden är meriterande.

Ansökan

En fullständig ansökan ska innehålla

- Personligt brev som beskriver kvalifikationer, forskningsintressen och motivering för ansökan. Ange hur dina tidigare erfarenheter passar med den annonserade anställningen (högst en A4-sida).
- Meritförteckning - CV med publikationslista.
- Styrkt kopia av doktorsexamensbevis.
- Styrkta kopior av andra examensbevis, akademiska kursintyg och/eller betyg.
- Kopia av, eller länk till, doktorsavhandling och upp till fem antal relevanta artiklar.
- Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner.
- Övriga handlingar som den sökande vill åberopa.

Ansökan ska vara skriven på engelska eller svenska. Ansökan görs genom vårt elektroniska rekryteringssystem. Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i PDF-format. Logga in på systemet och ansök via knappen i slutet av denna sida. Sista ansökningsdag är 2023-03-26.

För ytterligare information, kontakta forskningsledare Madelen Bodin, telefon: +46 90 7869618 eller e-post: madelen.bodin@umu.se.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning till