arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor

 • Yrkesroll

  Naturgeograf

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 september

 • Sök jobbet senast

  27 september

Om jobbet

Institutionen för skogens ekologi och skötsel
En tidsbegränsad anställning som postdoktor ledigförklaras vid skogsvetenskapliga fakulteten, institutionen för skogens ekologi och skötsel, Umeå. Institutionen bedriver forskning och utbildning för en ökad förståelse av skogliga ekosystem och de processer som driver dessa, samt att vidareutveckla principerna för hur skogsekosystem bäst kan förvaltas. Institutionen består av 90 personer varav ett tiotal är professorer. Vårt uppdrag är att verka för ökad förståelse av skogliga ekosystem och de processer som driver dessa, samt att vidareutveckla principerna för hur skogsekosystem bäst kan förvaltas. För mer information om institutionen se http://www.slu.se/institutioner/skogens-ekologi-skotsel/.

Vi söker en mycket motiverad kandidat till denna postdoktoranställning med fokus på hur man kan minimera läckage av växthusgaser från det boreala skogslandskapet i samband med avverkning. En viktig åtgärd för att skydda vattendrag från skogsavverkning är att lämna en kant av vegetation, s.k. buffertzon, längs vattendragen. Den huvudsakliga ansatsen i projektet ligger på hur man kan optimera utformningen av buffertzoner kring vattendag för att minimera de utsläpp av växthusgaser som bildas på kalhyggen i samband med avverkning. Projektet finansieras av Skogssällskapet och kommer att utnyttja en nyligen etablerad fältforskningsinfrastruktur kring Trollberget ca 60 km nordväst om Umeå. Post-Doc-tjänsten är placerad vid Institutionen för Skogens Ekologi och Skötsel, Fakulteten för Skogsvetenskap vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå, Sverige.

Arbetsuppgifter:

Projektet innebär en kartläggning av växthusgaskällor och utsläpp från ett 40-tal bäckar och en detaljerad undersökning av källor och sänkor av växthusgaser i två experimentella avrinningsområden där skogen kommer avverkas och effekter av traditionella och optimerade buffertzoner jämföras. Arbetsuppgifter omfattar 1) installation av mätutrustning, samt att utveckla/anpassa utrustning och provtagningsprotokoll; 2) processa och analysera data samt; 3) publicera resultaten i adekvata vetenskapliga tidskrifter.

Kvalifikationer:

Doktorsexamen inom naturgeografi eller relaterade forskningsområden. Det krävs också en dokumenterad erfarenhet från att konstruera och underhålla olika typer av mätsystem som skattar växthusgasflöden från mark och vattendrag/sjöar. Det omfattar hantering av både kontinuerlig och synoptisk mätdata, samt skalning av resultat i tid och rum. En kvalificerad kunskap om hur skogsbruk påverkar växthusgasdynamiken inom avrinningsområden i det boreala skogslandskapet, inklusive exporten till vattendrag och sjöar, är meriterande. Innehavaren av tjänsten måste självständigt kunna utföra fältarbete, vilket även förutsätter körkort giltigt i Sverige. Tjänsten kräver att du både talar och skriver obehindrat på engelska samt kan arbeta i engelsktalande miljö. Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss i första hand till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år.

Placering:

Umeå

Anställningsform:  
Tidsbegränsad anställning 24 månader

Omfattning:

100%

Tillträde:

191001 

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2019-09-27.

Ansökan skall innehålla följande dokument  1) ett personligt brev som beskriver dig själv, din motivation för den sökta tjänsten och en kort beskrivning av vad du vill arbeta med om du blir erbjuden tjänsten och varför; 2) ditt cv som beskriver din utbildning, publikationer och relevant arbetserfarenhet; och 3) en lista på referenspersoner och deras kontaktuppgifter.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.