arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor - Molekylär förädlingsforskning i en Brassica oljegröda

 • Yrkesroll

  Molekylärbiolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 maj

 • Sök jobbet senast

  8 juni

Om jobbet

Institutionen för växtförädling
Institutionen för växtförädling undervisar och utför strategisk och tillämpad forskning på jordbruks- och trädgårdsgrödor i syfte att tillhandahålla kunskap, verktyg och produkter för en biobaserad ekonomi, förbättrad miljö och människors hälsa. Inom institutionen strävar vi efter att bygga en arbetsmiljö som kännetecknas av en kollegial anda som stödjer unga forskare att framgångsrikt utvecklas och mogna inom sina ämnesområden. Vår forskningsmiljö innehåller projekt som sträcker sig från grundläggande till tillämpad forskning. Vi använder både konventionella och moderna förädlingstekniker, allt från fältförsök och utvärdering av genetisk mångfald till genetiska, omiska, bioteknologiska, biokemiska och fysiologiska metoder. Sortutveckling sker i äpple, svarta vinbär och potatis, för odling i norra Europa. Pre-breeding för att utveckla växtmaterial som bär specifika egenskaper för växtförädlingsindustrin är också en del av institutionens uppgifter.
Institutionen bedriver för närvarande forskning i ett antal oljeväxter i Brassicaceae-familjen. Raps (Brassica rapa sp. Oleifera) är fokus i ett projekt med ett långsiktigt mål att förbättra denna gröda för odling i norra Skandinavien. Vi annonserar nu en tvåårig anställning som post-doktor inom molekylär växtförädlingsforskning, för att rekrytera en enastående och motiverad kandidat till en nyckelposition inom detta projekt
Arbetsuppgifter:
Du kommer att arbeta med nästa generations sekvenseringsdata, inklusive SNP-markörer, från rybsvarianter som representerar stora geografiska områden i Europa och Nordamerika. Tillsammans med kollegor som deltar i detta projekt, kommer du också att utföra GWAS med hjälp av GBS-baserade genotypiska och fenotypiska data från fältförsök på flera platser i Sverige. Utveckling av molekylära förädlingsverktyg för rybs är också en del av aktiviteterna. Genetisk och funktionell karaktärisering av egenskaper såsom tidighet, olje och proteinkvaliteter, genom jämförande genomikanalys med Arabidopsis och Canola, fungerar som grund för utvecklingen av verktygen. Dokumentation och publicering av projektresultaten är också väsentliga delar av ditt arbete.

Kvalifikationer:

Vi söker en mycket motiverad, hängiven och självständig kandidat med en doktorsexamen i molekylär genetik, molekylärbiologi eller motsvarande ämne. Den sökande måste ha en solid bakgrund inom växtmolekylärbiologi och genetik, helst ha erfarenhet inom ett eller flera av följande områden; analys av nästa generations sekvenseringsdata, GBS och SeqSNP, genetisk koppling och QTL-kartläggning, GWAS och jämförande genomikforskning. Erfarenhet från växtförädlingsforskning särskilt när det gäller Brassica oljegrödor och dokumenterad erfarenhet av lipidmetabolismforskning är meriterande.. Flytande talat och skriftlig engelska är ett krav, kunskaper i ett skandinaviskt språk är en fördel, och vetenskapliga publikationer i ”high” impact tidskrifter är ett krav. Projektet genomförs inom en forskargrupp och kräver ett nära samarbete med andra forskare vid institutionen, SLU och därefter. Du bör därför ha en professionell, oberoende och strukturerad arbetsstil samt samarbetskompetens.

Eftersom postdoktorer är karriärutvecklande tjänster för juniorforskare söker vi främst kandidater med en doktorsexamen som är högst fem år.

Placering:

Alnarp

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 2 år (på postdoktoravtalet)

Omfattning:

100%

Tillträde:

1 augusti 2020 eller tidigaste efter detta datum

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-06-08.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Molekylärbiolog

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat