arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdok i språk o kultur m inr mot konstnärlig forskning o ljudkulturer

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 december

 • Sök jobbet senast

  16 december

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga.Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för kultur och kommunikation (IKK) omfattar en bred verksamhet av utbildning och forskning inom humanistiska och praktisk-estetiska ämnen. Ett stort antal fristående kurser erbjuds på grundläggande och avancerad nivå. Ämnena kan även studeras inom ramen för utbildningsprogram som Kulturvetenskap, Slöjd-, hantverk- och formgivning och Applied Ethics, eller inom ramen för universitetets lärarutbildning.

Vi har forskningsmiljöer inom språk och kultur, tillämpad etik, pedagogiskt arbete och kulturvetenskaper. Verksamheten hos oss bedrivs i tvär- och mångvetenskapliga miljöer. Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ikk

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som postdoktor i språk och kultur med inriktning mot konstnärlig forskningoch ljudkulturer

Arbetsuppgifter
En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. Arbetsuppgifterna inom anställningen består i att genomföra konstnärlig forskning inom projektet “Soundwalking. The art of walking and listening through time, space, and technologies”. Konkret innebär detta att historiskt och diskursivt spåra hur begreppet soundwalking framträtt inom olika konstarter och att utföra en serie praktiska initiativ och övningar som ska utvecklas, analyseras och begrundas inifrån den konstnärliga kompositionsprocessen. Utöver att vidga den akademiska och diskursivt baserade kunskapen ska projektet bygga på samverkansinitiativ riktade mot en bredare publik och formade av konstens fokus på delade erfarenheter, med betoning på soundwalking som en öppen, inkluderande, konstnärlig forskningsprocess med kapacitet att höja den kulturella, politiska och ekologiska medvetenheten hos allmänheten.

Behörighet

Behörig till anställning som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Innehavaren bör därutöver ha disputerat inom konstnärlig forskning. Innehavaren ska dessutom ha dokumenterad skicklighet inom fälten ljudkonst och ljudkulturer med särskilt fokus på soundwalking. Därtill krävs goda kunskaper i konstnärligt arbete med digital teknologi och mjukvara för ljudredigering.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=12584&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.