arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdok: Hur digitala plattformar påverkar fågelskådning

 • Yrkesroll

  Forskare, samhällsvetenskap

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 oktober

 • Sök jobbet senast

  1 november

Om jobbet

Institutionen för ekologi
Institutionen för ekologi kombinerar forskning i grundläggande ekologi med tillämpad forskning om naturvård, djurförvaltning, skogsbruk och växtskydd. En stor del av forskningen är tvärvetenskaplig och handlar alltmer om medborgarforskning, ett forskningsfokus som Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) expanderar och investerar i. Som postdoktor i det aktuella projektet kommer du att dra nytta av denna utveckling och utforska hur tekniska och organisatoriska innovationer har format medborgarforskning som en gemensam verksamhet, i samband med biologisk registrering och miljöförändringar.

Projektbeskrivning:

Medborgarforskning har en lång historia och är en mycket populär aktivitet bland fågelskådare. Aktiviteter av detta slag kanaliseras alltmer genom digitala plattformar, som visar sig vara effektiva för att mobilisera och skapa samhällen av medborgarforskare över hela världen. Som ett resultat kan fågelskådning utvecklas till en folkrörelse. Ett viktigt syfte med digitala plattformar är att tillgängliggöra information och därigenom skapa förutsättningar för en större expertgemenskap. Dessa system skulle även kunna öka intresset för, och interaktionerna med, naturen bland nya samhällsgrupper. Men stämmer det? Denna forskning kommer att undersöka hur tekniska och organisatoriska innovationer, som eBird och iNaturalist, formar medborgarforskning och bidra till ett större naturintresse i samhället: Vilken betydelse har digitala plattformar? Hur formar plattformar vetenskapen och medborgaren? Hur fungerar plattformarna som ett "socialt medium"? Den valda kandidaten kommer utveckla sin förmåga att arbeta inter- och transdisciplinärt inom ramen för miljömedborgarforskningen - ett snabbt växande forsknings- och tillämpningsområde.

Kvalifikationer:

Vi söker en motiverad kandidat som har avlagt sin doktorsexamen i samhällsvetenskap, humaniora eller annat relevant tvärvetenskaplig inriktning. Vi vill hitta dig som är bekant med metoder för insamling av biologiska data antingen genom formella studier (med examen i till exempel ekologi eller bevarandebiologi) eller av eget intresse (till exempel med erfarenhet av fågelinventering). Kandidaten ska ha dokumenterad erfarenhet av att göra intervjuer och analysera kvalitativa data, liksom god förmåga att kommunicera (i tal och skrift) på engelska. Att kunna hantera webbaserat material kvalitativt (till exempel ’webnography’) eller kvantitativt är meriterande. God samarbetsförmåga, självständighet, kreativitet, arbetskapacitet och social och kulturell lyhördhet värdesätts. Ett urval av kandidater som bedöms vara kvalificerade och har relevant kompetens kommer att kallas till intervju. Företräde ges till kandidater som har avlagt sin doktorsexamen mindre än tre år innan sista ansökningsdatum. Ansökan ska vara skriven på engelska och innehålla en beskrivning om varför du söker tjänsten (max en A4-sida), CV samt namn på tre referenspersoner.

Placering:

SLU Uppsala.

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:

100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse, dock helst i början av 2021.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-11-01.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskare, samhällsvetenskap

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat