arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Post doktor i Processmetallurgi

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 november

 • Sök jobbet senast

  27 november

Om jobbet

Bakgrund

Forskningsämnet Processmetallurgi, vid institution för Samhällsbyggnad och naturresurser, bedriver forskning och utbildning inom ämnesområdena basmetallernas metallurgi, hydrometallurgi, järn-och stålmetallurgi, samt återvinning av mineral och metaller ur restprodukter. Forskningsämnet har tillgång till väl utrustade laboratorier för såväl hydrometallurgiska som pyrometallurgiska studier, karaktärisering av material samt termodynamiska program.

Processmetallurgi ser nu ett behov av att utveckla kompetens inom grundläggande forskning kopplat till Hållbar utvinning av metaller som fortsätter utveckla vårt område i forskningens framkant. Som en del i detta arbete avser vi att anställa en post doktor som stödjer detta behov av utvecklingsarbete. Vi söker därför en Post doktor som tillsammans med seniora forskare kommer att bedriva forskning inom området Hållbar utvinning av metaller, relaterat till termodynamiska data, reaktionsmekanismer och processmodellering.

Ämnesbeskrivning


Processmetallurgi omfattar hållbar utvinning av metaller ur primära och sekundära råmaterial baserat på såväl pyrometallurgiska som hydrometallurgiska metoder.

Projektbeskrivning


Arbetet kommer till största del bestå av forskning relaterat till utveckling av experimentell metodik för grundläggande bestämning av reaktionsmekanismer kopplade till industriella processer och utveckling av processmodellerings-verktyg. Detta innefattar såväl pyrometallurgiska som hydrometallurgiska processer. I arbetet ingår även en mindre del kopplat till utbildning på högskoleingenjörsnivå samt arbete som stödjer forskningsämnets behov av karaktärisering av material.

Arbetsuppgifter


Arbetsuppgifterna omfattar såväl experimentellt arbetet vid höga temperaturer och i vätskefaser, teoretiska utvärderingar, karaktärisering med hjälp av bland annat XRD, SEM, Laser-ICP, TG, samt en viss del undervisning på grundutbildningsnivå.

Kvalifikationer


För att vara behörig sökande måste den sökande ha en doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom Processmetallurgi. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång.

Du skall ha erfarenhet av experimentellt arbete inom såväl pyrometallurgi som hydrometallurgi, erfarenhet av termodynamiska beräkningar och karaktärisering, samt undervisningserfarenhet. Erfarenhet av arbete relaterat till industriella metallurgiska processer, dess restprodukter och återvinning är en merit.  Det är ett krav att du kan uttrycka dig, skriftligt och muntligt på vetenskapligt korrekt engelska.

Du ska ha förmåga att samarbeta med såväl studenter som seniora forskare och industriella partners. Då den undervisning som ges sker på svenska är det en merit att kunna svenska.  

Information


Anställningen som post doktor omfattar ett år. För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Professor Bo Björkman, bo.bjorkman@ltu.se 0920-491292 eller Professor Caisa Samuelsson, caisa.samuelsson@ltu.se, 0920-491385

Fackliga företrädare:

SACO-Christer Gardelli, christer.gardelli@ltu.se, Telefon: 0920-49 1809,
OFR- Lars Frisk, Lars.Frisk@ltu.se Telefon: 0920-49 1792

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

Ansökan


Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 5087-2019            

Sista ansökningsdag: 27 november, 2019