arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Post doc i produktionsteknik med inriktning svetsmodellering

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 december

 • Sök jobbet senast

  22 december

Om jobbet

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 625 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Institutionen för ingenjörsvetenskap söker en post doc i produktionsteknik med inriktning svetsmodellering!

Produktionsteknik Väst (PTV) har varit en prioriterad forskningsmiljö vid Högskolan Väst sedan 2008.

PTV är organiserad i tre avdelningar; avdelningen för avverkande och additiva tillverkningsprocesser, avdelningen för produktionssystem och avdelningen för svetsteknologi. Respektive avdelning har en väldefinierad forskningsstrategi. Avdelningen för svetsteknologi har i sin tur tre undergrupperingar; processutveckling och styrning, svetsmetallurgi och mekanisk karaktärisering, samt processfysik, modellering och simulering. De tre inriktningarna kompletterar varandra och arbetar i synergi. Avdelningens mål är att bedriva forskning kring frågor som är relevanta för stora delar av svetsindustrin.

Arbetsuppgifter:


- Planering av experiment och försök.
- Dokumentation av genomförda experiment och försök.
- Svetsbarhetsprovning och datainsamling.
- Utveckling av sprickkriterier för svetsning.
- Utvärdering av experiment i materialtekniskt laboratorium.
- Undervisning på grundläggande och avancerad nivå.

Kvalifikationer:

Behörig att anställas är den som har en doktorsexamen i materialmekanik eller annat närliggande område som arbetsgivaren bedömer som relevant i förhållande till anställningen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång.

Anställningen kräver dessutom:  

- Dokumenterad erfarenhet inom modellering utav svetsbarhetsprovning och sprickkriterier.
- Dokumenterad erfarenhet utav superlegeringar.
- Dokumenterad erfarenhet utav MSC Marc.
- Dokumenterat god samarbetsförmåga.
- Flytande svenska och engelska i såväl tal som skrift.

Meriterande för anställningen är:


- Projektledarerfarenhet.

Bedömningsgrunder:

Särskild vikt fästes vid graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, samt förmågan att utveckla forskning och utbildningsverksamhet i samverkan med kollegor och det omgivande samhället. Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter.

Villkor: 
Anställningen är tidsbegränsad i två år och avser heltidstjänstgöring.

Övrigt:

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med arbetsprov, provföreläsningar, intervjuer och referenstagning.

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. För information kring utformning av ansökan, se riktlinjer för anställning och befordran av lärare vid Högskolan Väst: https://www.hv.se/om-oss/jobba-hos-oss/.

De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2019/287 och skickas i ett exemplar.

Ansökan ställs till:

Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan

Sista ansökningsdag är 2019-12-22.

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.