arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Post-doc i kulturgeografi med inriktning mot arbetsliv och arbetsmarknad

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 december

 • Sök jobbet senast

  28 januari

Om jobbet

Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, statistik, geografi och turismvetenskap.

Tjänsten är placerad vid Mittuniversitetet, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism, campus Östersund.

Vid Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism är i dagsläget drygt 65 personer verksamma. Forskningen inom ämnet kulturgeografi är i huvudsak inriktad mot olika aspekter av turism och friluftsliv, arbetsliv och arbetsmarknad samt planering och markanvändning. Institutionen och forskningscentret Etour erbjuder en mångvetenskaplig och internationell miljö. Vid Mittuniversitetet erbjuds kurser i kulturgeografi från A-nivå till avancerad nivå.

Kvalifikationer:

För att söka tjänsten krävs att sökande har disputerat inom en treårsperiod före ansökningstidens utgång. Vissa undantag från denna regel medges, läs mer på https://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/Verksamhetsstod/Personal/Anstalla-personal/?item=154090samt se avtalstext: https://www.arbetsgivarverket.se/globalassets/avtal-skrifter/centralaavtal/avtal.pdf, och eller kontakta fackliga representanter (kontaktuppgifter nedan).

Tjänsten är knuten till forskningsprojektet Collaborative and sharing workspaces: policies for youth in EEA peripheral regions (Cowork4YOUTH), som finansieras av Iceland, Liechtenstein and Norway genom EEA Norway Grants Fund for Youth Employment. Projektets övergripande syfte är att öka kunskapen om verkningsgraden hos existerande policies när det gäller unga vuxna som varken arbetar eller studerar, samt att bidra med policyrekommendationer som kan förbättra den här gruppens möjligheter i EES-regioner med strukturella utmaningar. För ytterligare information se: https://issuu.com/cowork4youth/docs/cowork4youth_presentation.pptx

Arbetsbeskrivning:

Sökande förväntas utveckla och genomföra egen forskning med anknytning till ovan angivna projekt. Ytterligare arbetsuppgifter består i att samförfatta rapporter och vetenskapliga artiklar, samt att bidra till formuleringen av policyrekommendationer. Undervisning och institutionstjänstgöring i en omfattning av max 20 % av en heltid ingår i tjänsten.

Bedömningskriterier:


- Dokumenterad teoretisk och metodologisk skicklighet inom arbetsgeografi, arbetsvetenskap eller jämförbart ämne
- Mycket goda kunskaper i engelska (muntliga såväl som skriftliga)
- Goda kunskaper i svenska betraktas som en fördel

Ansökan: Sökande anmodas inkomma med följande handlingar:

- Personligt brev där sökande motiverar sitt intresse för den sökta tjänsten (max 1 sida)
- Vidimerad CV
- Kopior av examina och intyg
- Beskrivning av sökandes tilltänkta forskning, samt hur denna knyter an till Cowork4YOUTH (max 3 sidor)
- Ett exemplar av sökandes doktorsavhandling
- Kontaktuppgifter för två referenspersoner verksamma i en akademisk miljö
- Andra handlingar av relevans för den sökta tjänsten

Lön: Individuell lönesättning.

Information:

Ytterligare upplysningar gällande tjänsten kan erhållas genom Prefekt Daniel Laven, 010-1428620, Docent Kristina Zampoukos, 010-1427912, eller Professor Dimitri Ioannides, 010-1428711.

Anställning: Heltid i två år. Tjänsten tillträds den 1 mars 2022 eller enligt överenskommelse. 

Anställningsort: Östersund, Sverige.

Vi ser fram emot att motta din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-01-28.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.

Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.

Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 1 mars 2022 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning