arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Portfolio Manager till Arbetsförmedlingen Digitala tjänster

 • Yrkesroll

  Systemadministratör

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 maj

 • Sök jobbet senast

  23 maj

Om jobbet

Välkommen till händelsernas centrum. Här arbetar du på regeringens uppdrag och på en myndighet som just nu behövs mer än någonsin. Som experter på alla typer av arbetsmarknadsfrågor bidrar vi med allt från analyser till konkreta insatser som gör att fler människor snabbare och lättare hittar jobb. Nu utvecklar vi nya arbetssätt, nya lösningar och nya sätt att samarbeta med olika aktörer i hela landet. Därför behövs fler engagerade medarbetare som vill vara med och driva förändring inom viktiga områden – är du en av dem?

Avdelningens uppdrag

Avdelningen Digitala tjänster är en del av myndighetens kärnverksamhet och ansvarar för Arbetsförmedlingens kundmöten i våra digitala självservicetjänster.

Vi hanterar tusentals digitala kundmöten varje dag och är vägen in till Arbetsförmedlingen för nästan alla våra kunder.

Avdelningen är drivande i arbetet med att utveckla och genomföra myndighetens nya kundstrategi – ”digitalt först” – och genomför nu en satsning på tredje generationens produktstyrning som syftar till att öka värdet i våra kundmöten, effektivisera vår utvecklingsprocess samt införa datadrivna arbetssätt.

Beskrivning av tjänsten

Avdelningen Digitala tjänster är en produktorganisation med ca 230 medarbetare (anställda och konsulter) indelad i fyra produktområden. Produktområdena är matrisorganiserade utifrån en linjeorganisering för team- och medarbetarutveckling och en produktorganisering runt kundleveranser av digitala självservicetjänster.

Vi levererar tjänster för digital inskrivning för arbetssökande, kandidaturval för arbetsgivare, effektiv platsannonsering och kvalitativa rådgivningstjänster för båda kundgrupperna. Via självservice kan våra kunder även starta sina myndighetsärenden enligt devisen ”digitalt först”. Vårt mål är att erbjuda en helt digital kundresa, där alla kontakter med myndigheten börjar i den digitala kanalen.

Som portföljsamordnare har du god förmåga att organisera och samordna arbete inom portföljstyrningen i en agil utvecklingsorganisation. Du har erfarenhet av såväl arbete med strategiska frågeställningar och styrning av digital produktutveckling, som av taktiska frågor kopplat till planering, uppföljning och rapportering. Då portföljen ”Digitala tjänster” är en av fyra portföljer bör du ha erfarenhet av samordning av taktiska initiativ.

Som samordnare bör du ha gedigen erfarenhet av agil produktstyrning och stödprocesser kopplat till informationssäkerhet, planering och uppföljning avseende ekonomi och bemanning etc.

Som portföljsamordnare deltar du i avdelningens process för resultatuppföljning; i resultatdialoger med chefer och ledare i produktorganisationen, i arbetet med planeringsinriktning, verksamhetsplanering och uppföljningsrapporter inom verksamhetsområdet.

Du bör även ha intresse och förståelse för digitaliseringens möjligheter för Arbetsförmedlingen, och en god förmåga att reflektera över utmaningar och förutsättningar för framgångsrik förändring inom området.

Grundläggande krav för tjänsten

- Högskoleexamen, 180 hp (120 p enligt tidigare system) med inriktning mot organisation, systemvetenskap, ekonomi, ledarskap, statsvetenskap eller vad som kan betecknas vara motsvarande utbildning alternativt motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt (som arbetsgivaren bedömer som likvärdiga).
- Erfarenhet av utveckling, samordning och produktstyrning av digital tjänsteutveckling.
- Erfarenhet av utvecklingsprocesser inom digital utveckling i agila utvecklingsorganisationer.
- Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska, i både tal och skrift.

Övriga meriter för tjänsten

- Kunskap om och erfarenhet av portföljstyrning och dess stödprocesser för digital tjänsteutveckling från en större agil utvecklingsorganisation.
- Kunskap om och erfarenhet av utveckling av KPI:er och metodik för nyttorealisering och effekthemtagning.
- Mycket god förmåga till självständigt arbete inom det egna ansvarsområdet för att uppnå resultat.
- Mycket god förmåga att initiera, leda och samordna arbete i partnerskap.
- Mycket god förmåga till initiativtagande och ett ledarskap som stimulerar förändringsarbete.
- Mycket god förmåga att arbeta mål- och resultatorienterat.

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap.

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:


- Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
- Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
- Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för rollen.

Vårt erbjudande

Anställningsformen är tillsvidare, heltid, med 6 månaders provanställning för dig som inte redan är anställd på myndigheten. Tillträde enligt överenskommelse.

Placeringsort Solna.

Har du ett engagemang för samhällsfrågor, brinner för att utveckla digitala tjänster och ett intresse för hur strategier och planer påverkar människor som lever och arbetar i Sverige kan vi lova dig en spännande och utvecklande miljö. Som portföljsamordnare är du en del av avdelningens strategiska stab där vi arbetar med strategiska förflyttningar och förmågor kopplat till kunderbjudande och kundflöden, arkitektur och datadrivna arbetssätt.

Vi har goda förmåner, med bra semesteravtal, flextid, möjlighet till friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår hemsida www.arbetsformedlingen.se. 

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2021-05-23 märkt med Af-2021/0036 4988. Du ansöker genom att klicka på knappen ”Sök jobbet”. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet. Bifoga även betyg/intyg som styrker kraven i tjänsten.

Observera: Arbetsförmedlingens rekryteringsprocess utgår ifrån evidensbaserat urval där urvalstester används i rekryteringen.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Systemadministratör

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning