arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Polismyndigheten söker Regionpolischef för polisregion Bergslagen

 • Yrkesroll

  Polismästare

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 september

 • Sök jobbet senast

  5 oktober

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. A507.821/2020 jobb.chef@polisen.se

Om jobbet

Är du redo för en större uppgift?
Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 33 500 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli.
Polismyndigheten står inför en omfattande tillväxt de kommande åren samtidigt som kraven på polisen har ökat. En utbredning av den grova brottsligheten, en mer komplex brottsstruktur med fler svåruppklarade brott, ökade krav på polisens kris- och terrorberedskap, en ökande befolkning, gränskontroller och verkställigheter är några viktiga faktorer som påverkar.
Region Bergslagen
Polisregion Bergslagen har ca 2100 anställda. Inom de närmaste åren kommer regionen att tillföras ytterligare resurser och har fram till och med 2024 att hantera en omfattande tillväxt. Regionen består av tre polisområden (Örebro, Värmland och Dalarna), tre regionala enheter (utredningsenhet, operativ enhet och underrättelseenhet) samt ett regionalt kansli. Samtliga lyder direkt under regionpolischefen.
Polisregionen bjuder på varierande utmaningar både verksamhetsmässigt och geografiskt. I regionen, som är den till ytan näst största och med en lång och frekventerad riksgräns mot Norge, bedrivs en verksamhet som med olika förmågor hanterar de olika förutsättningarna som finns utifrån större städer och andra tätorter till en vidsträckt lands-/glesbygd och fjällvärld med långa avstånd. Här finns också säsongsvarierad verksamhet i de stora turist- och skidorterna.
Region Bergslagen har sedan ombildningen 2015 genomfört satsningar på att stärka den lokala bärkraften, men har också byggt upp en omfattande regional förmåga. Arbetet med att stärka såväl den lokala bärkraften, som den regionala förmågan fortsätter. Regionens verksamhet och utveckling utgår ifrån Polismyndighetens strategiska mål: Framgångsrik brottsbekämpning och uppklaring, stark lokal närvaro samt att vara en attraktiv arbetsgivare och samarbetspartner.
Uppdraget som regionpolischef
Som chef för polisregion Bergslagen rapporterar du direkt till rikspolischefen samt ingår i Polismyndighetens strategiska ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete. Du ansvarar för myndighetens och regionens resultat. Som regionpolischef företräder du hela Polismyndigheten både externt och internt och arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att utöva ett samarbetsinriktat, tydligt, tillgängligt och tillitsbaserat ledarskap som ger förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap. Som chef ansvarar och verkar du för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar. Uppdraget innebär även att driva förändring på ett sätt som leder till ett långt och hållbart arbetsliv med ett fokus på delaktighet och motivation. Genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.
Kompetens och erfarenhet
Du som söker ska ha:
flera års erfarenhet av att driva och leda i en stor och komplex organisation genom och tillsammans med andra chefer
flera års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
ingått i ledningsgrupp på strategisk nivå
relevant akademisk examen och/eller polisexamen

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas. Erfarenheter, kunskaper och förmågor (ledarkriterier) beskrivs i bifogad kravprofil på polisen.se.
Kontaktpersoner
Vid frågor kontakta Anna-Karin Gyllsdorff, HR-strateg, på telefon 010-563 89 65.
Fackliga företrädare
För Polisförbundet Göran Malmborg 0703-558 858, för Saco-S Fredrik Bergh 010-5639137, för ST, Pär Renberg 0738-10 90 18 och för SEKO, Karna Tillheden, 0732-490 422.
Anställning
Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
Placering i Örebro

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs före beslut om anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning
Ansökan
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Ansökan skickas till jobb.chef@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med ref. nr. A507.821/2020 i mailets ärendemening.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A507.821/2020 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Polismyndigheten
Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se
Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan senast den 5 oktober 2020.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Polismästare

Lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. jobb.chef@polisen.se