arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Planarkitekt/samhällsplanerare

 • Yrkesroll

  Planarkitekt

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 september

 • Sök jobbet senast

  4 oktober

Om jobbet

Länsstyrelsen i Kronobergs län är en av 340 statliga myndigheter. Vi är direkt underställda regeringen och arbetar med många olika uppgifter inom natur och miljö, landsbygd och samhällsutveckling. Vi samverkar med statliga myndigheter, region, kommun, näringsliv och organisationer i länet och verkar för att nationella mål får genomslag regionalt. Vi arbetar med hållbar utveckling i ett Kronoberg för alla. Länsstyrelsen leds av landshövdingen som är myndighetschef. Vi är ca 200 medarbetare inom olika verksamhetsområden, där vi på olika sätt är samhällsbyggare, kunskapsförmedlare och rättsgaranter. För oss är det viktigt att vår värdegrund och vår vision om att vara ett föredöme är levande verktyg som tar oss framåt i vårt sätt att tänka och agera. Vägen till visionen går genom våra fyra strategier; Bygga en modern mänsklig myndighet... Med fokus på dem vi är till för... Genom ett tvärsektoriellt arbetssätt...Tillsammans med andra.

Tjänsten ingår i Enheten för Hållbar samhällsplanering som är en av fyra enheter på Samhällsutvecklingsavdelningen. Arbetsgruppen består av sex personer som arbetar med uppdrag inom fysisk planering och ärenden som berör kommunala översikts- och detaljplaner, infrastruktur, bostadsfrågor och byggenskap.

ARBETSUPPGIFTER

Vi har medarbetare som kommer att vara barnlediga och vi behöver förstärkning. Tjänsten är tidsbegränsad men ger möjlighet att få en inblick i och erfarenhet från Länsstyrelsens arbete.

Basen i dina arbetsuppgifter utgår från fysisk planering och mark- och vattenanvändning. Detta arbetsområde hanteras på en länsstyrelse utifrån en stor bredd vilket gör att du kommer att bli involverad i frågor som rör bebyggelse och bostadsförsörjning, infrastruktur, vattenfrågor, natur- och kulturmiljöer, miljö- och hälsofrågor mm. Hållbar utveckling utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter beaktas.

Du kommer att arbeta med olika planärenden dvs detaljplaner, översiktsplaner och infrastruktur. Du kommer även att göra utredningar och samordna planeringsunderlag till kommunernas planering. Det kan vara remisser från olika myndigheter men också att göra sammanställningar av underlag till kommunens översiktsplan. Du kommer även att arbeta med tvärsektoriella och regionala projekt inom samhällsplanering.

Vi arbetar tvärsektoriellt och de olika intresseområdena på länsstyrelsen bidrar med sin kunskap i vår ärendehantering vilket gör arbetet spännande och lärorikt. Arbetet innebär såväl samverkan internt men även med andra myndigheter. Samtal och kontakt med länets kommuner är också viktigt. Vi arbetar dagligen med kartverktyg i GIS.

KVALIFIKATIONER

Du ska ha eller påbörjat universitets- eller högskoleutbildning med inriktning mot samhällsplanering och med inblick i plan- och bygglagen samt miljöbalken. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du ska kunna arbeta självständigt men även fungera i samarbete med andra.
Du ska ha god datorvana samt kunskap inom GIS.
Din förmåga att se helhetsperspektiv och att du kan arbeta tvärsektoriellt prioriteras.

ÖVRIGT

Hos oss är det viktigt att alla känner sig välkomna och värdefulla. Förutom viktiga arbetsuppgifter ser vi kompetensutveckling, friskvård och flexibel arbetstid som en självklarhet. Vi gillar olika, välkomnar mångfald och ser kunskaper i minoritetsspråk som värdefullt.

Som tillsvidareanställd är du krigsplacerad på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövningen då kommer att genomföras. I dessa fall ska säkerhetsprövningen vara godkänd innan tillsättning.

Vi undanber oss vänligt alla erbjudande om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse, upphör: Tidsbegränsad anställning till och med juli 2021.